Skinnskatteberg lanserar webbplats för medborgardialog

By on 1 november, 2020

Skinnskattebergs kommun (”Kulturriket i Bergslagen”) har lanserat Fokus Skinnskatteberg – en digital plattform för medborgardialog. Webbplatsen fokusskinnskatteberg.se vänder sig till alla som vill vara med och bidra till Skinnskattebergs framtid – invånare, föreningar, företag och politiskt förtroendevalda och medarbetare i kommunen.

Fokus Skinnskatteberg ger en gemensam kunskapsbas om nuläget så att alla tillsammans kan hjälpas åt att komma med bra förslag och lösningar för kommunens framtid. Plattformen skapar även en bra inblick i hur kommunen arbetar och ökar transparensen.

Fokus Skinnskatteberg ska vara en levande plattform där invånare, företag, föreningar och organisationer utifrån kunskap och erfarenheter ska kunna kroka arm med varandra och kommunen. Om många delar kunskap, delar inriktning och ser ett gemensamt mål – då kommer positiva saker att hända.

”Snabb utveckling kräver nytänkande”

”Det här sättet att jobba på känns mycket spännande, utvecklande och nytänkande. Ett helt nytt sätt att dela och sprida information på. Det är ett led i vår vilja och ambition att alla som är involverade i vår kommun ska känna sig delaktiga och kunna påverka kommunens utveckling och framtid – att vi gör det tillsammans,” säger kommunalråd Lena Lovén Rolén (S) i pressmeddelandet.

”Hastigheten på utvecklingen, behov av omställning och nya sätt att göra saker på kräver att vi är öppna för varandras kompetenser, erfarenheter, olikheter och kunnande”, förklarar kommunchef Marie Tollefsen Markström.

”Vi ser att samarbete inom kommunen är en av nycklarna för att verkligt göra skillnad. Fokus Skinnskatteberg är en bra kunskapskälla som kan bidra till nya insikter som kan leda till utveckling av Skinnskattebergs kommun – till glädje för både invånare och besökare”, säger kommunens kultur- och fritidschef Birgitta Lövestedt.

Skinnskattebergs kommun – ”Kulturriket i Bergslagen”

Skinnskattebergs kommun är ”Kulturriket i Bergslagen”:
Kommunen arbetar aktivt med kultur och fritid samt uppmuntrar föreningsliv och ideella krafter att erbjuda ett levande, rikt och brett hälsofrämjande kultur och fritidsliv. (Ett av Skinnskattebergs kommuns sju inriktningsmål).

Skinnskattebergs kommun (4.393 invånare 2019) har en stark status som kulturkommun i Västmanlands län. Biblioteksverksamheten ökar både bland barn och vuxna. Kommunen har med sina 14 kulturhistoriska miljöer flest i länet inom Ekomuseum Bergslagen. Den avgiftsfria kulturskolan når genom sitt samarbete med grundskolan 93 % av barnen i åldern 6 – 15 år. På den frivilliga sidan deltar ca 36 % i samma åldersspann. Kultuera – tidigare ”Kulturskolans vänförening” – har till uppgift att stötta kulturskolans verksamhet. Det sker genom medlemsavgifter och arrangemang där intäkterna bidrar till att kulturskolans elevgrupper kan göra resor och studiebesök.

Den allmänna kulturen drivs i stor utsträckning av föreningar som arrangerar och genomför konserter, föreställningar och filmvisningar jämte evenemang på somrarna i anslutning till olika kulturmiljöer. Det klassiska kulturlivet har hög status i länet och i landet. Den framgångsrika kammarmusikföreningen har lockat världsartister till Skinnskatteberg.

Kulturhuset Korpen, som ägs och drivs av Skinnskattebergs kommun, erbjuder bra möjligheter för musik, teater, dans, bio, digitalsändningar, föreläsningar och konferenser. Föreningsmöten, repetitioner och möten är ofta förekommande och i huset finns grundskolans teater- och musikverksamheter.

Länet | Skinnskatteberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login