Skinnskattebergs kommun säger nej till vindkraftparker

Av på 20 maj, 2021

Skinnskattebergs kommun säger nej till alla etableringar av stora vindkraftsparker i hela kommunen – inklusive den planerade vindkraftparken i Norrmogen i Lindesbergs kommun som bland annat påverkar området kring Röda Jorden i Skinnskattebergs kommun.

“Motvind Norrmogen uppmanar Lindesbergs kommunpolitiker att inspireras av och kommunicera med Skinnskatteberg”, säger Björn Lagerman – ordförande i föreningen Motvind Norrmogen.

Eolus Vind AB, tillsammans med Sveaskog, undersöker möjligheterna att etablera vindkraft inom projektområdet ”Norrmogen” som är beläget i Lindesbergs kommun, cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg (kartan).

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg beslutade på tisdagen (18 maj) att säga nej till alla etableringar av stora vindkraftsparker.

“Ett historiskt beslut. En enorm vinst för kommunen”, säger Jan Onning – en av dem som kämpat i många år mot planerna på vindkraftsparker – enligt Fagersta Nyheter på Facebook.

I Skinnskattebergs kommun finns i idag inga vindkraftverk. Det finns dock ett antal vindkraftföretag som har visat intresse att bygga vindkraftparker inom kommungränsen och utanför i andra kommuner – däribland Norrmogen i angränsande Lindesbergs kommjn. Att bygga en vindkraftpark är en lång process och kan ta 6-8 år. Men för att bygga krävs tillstånd och protesterna har varit hårda mot hur parkerna kan förstöra för djurlivet, ha störande ljud, bland annat. Och nu har Skinnskattebergs kommun sagt ifrån efter ett förslag från Bo Öberg (M) i kommunstyrelsen.

“Det innebär att vi kommer att slippa de 280 meter höga monster som vi riskerade att få runt om i våran kommun. Vi sa dock ja till småskalig vindkraft och solkraftsparker. Områdena till solkraft måste dock arbetas in i översiktsplanen”, påpekar Bo Öberg som fick stöd av majoriteten.

“Detta ligger helt i linje med kommunens satsning på friluftsliv, naturturism, och lugna bullerfria miljöer för att attrahera nya medborgare”, säger Jan Onning.

Föreningen Motvind Norrmogen är ett medborgarinitiativ för miljö och demokrati. I december 2020 presenterade Eolus Vind AB en plan om att bygga en vindkraftsanläggning med elva kraftverk längs sjön Norrmogen i Lindesbergs kommun. En utbyggnad skulle försämra livsbetingelserna för djur och växter i ett känsligt naturområde längs sjöarna Glien, Norrmogen och Sörmogen. Föreningen Motvind Norrmogens syfte är att förhindra en sådan utveckling och verka för ett bevarande av den unika miljön i området.

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in