SkiStar vidtar kraftfulla försiktighetsåtgärder i Sälen mot covid-19

Av på 31 december, 2020
Arkivbild

SkiStar har fått information om att ett fåtal medarbetare i Sälen har testats positivt för covid-19. Dessa har omedelbar satts i karantän. Efter rekommendationerna från myndigheterna bör den som bor med någon som bär på smitta också sättas i karantän. Detta har vi därför gjort direkt.

Utöver myndigheternas rekommendationer vidtar vi dessutom extra försiktighetsåtgärder och sätter även de medarbetare som jobbar med berörda i karantän.

En konsekvens av detta är att vi p g a personalbrist tillfälligt stängt några SkiStarshops i Sälen. Dessa kommer att kunna öppna igen inom kort. Gäster som berörs hänvisas till andra SkiStarshops i området.

Våra rutiner är – efter myndigheternas rekommendationer – att man skall testa sig på hälsocentralen om man har förkylningssymptom. Det finns en utökad testkapacitet på samtliga våra destinationer. Om och vilka som sedan skulle visa sig ha covid-19 – oavsett om det skulle vara medarbetare eller gäster – är en fråga för vården. Det är inget vi kommenterar eftersom det är enskilda personalärenden samt pga patientsäkerheten. Även smittspårning sköts av vården. Frågor om status kring smittspridningen i Sälen-området hänvisas därför till smittskyddsläkaren Anders Lindblom på Region Dalarna.

På SkiStar har vi tydliga rutiner kring vad som gäller för att förhindra smitta. Vi har infört en rad försiktighetsåtgärder i dialog med alla lokala och nationella aktörer på våra skidorter. Det har visat sig fungera utmärkt i t ex liftköerna.

Även när någon medarbetare eller gäst blir sjuk så har vi fungerande rutiner för det, i dialog med den lokala vården och smittskyddsläkaren i regionen. Våra försiktighetsåtgärder, interna riktlinjer och FHMs rekommendationer och råd är också något vi löpande informerar om internt till personalen. Så dessa rutiner har fungerat i samband med händelsen i Sälen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa SkiStar
Läs mer om SkiStars försiktighetsåtgärder mot corona – https://www.skistar.com/sv/myskistar/kundservicesupport/information-om-corona/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in