Skogen ska bidra till jobb i hela landet

By on 7 juli, 2022
Arkivbild

200 insatser från skogen ska bidra till jobb i hela landet, nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Mot bakgrund av denna vision och regeringens prioritering att Sverige ska driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet presenterar regeringen nu en uppdaterad handlingsplan och lägesrapport för nationella skogsprogrammet. Den uppdaterade handlingsplanen tydliggör mångfalden av åtgärder och aktörer som bidrar till att främja att visionen nås.

Totalt redovisas 200 insatser i hela landet.

– Skogsprogrammet är viktigt på så många sätt, inte minst för att det ökar förståelsen för allt det som skogen bidrar med.  Jag är mycket glad för det breda deltagandet i detta arbete som ligger i linje med den förra handlingsplanen där regeringen uttryckte förhoppningen att skogssektorn och samhället i stort medverkar med åtgärder till förverkligandet av visionen och målen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Det nationella skogsprogrammets vision är mer relevant än någonsin, liksom strategin med fokusområden som sträcker sig till 2030. Den uppdaterade handlingsplanen utgår från skogsprogrammets fem fokusområden och det redovisas även övergripande aktiviteter. Aktiviteterna har sammanställts på basis av information som lämnats i en enkät till aktörerna i skogsprogrammets programråd och de regionala skogsprogrammen. En del av insatserna har aktörerna utifrån sina övergripande uppgifter på egen hand tagit initiativ till. Utformning och genomförande står aktörerna själva för.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Näringsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login