Skogssällskapet efterlyser knasiga träd i Örebro län

Av på 28 juni, 2021
Knasigt träd.
Foto från Oskarsparken av Anders Olofsson

Coronapandemin har fått fler svenskar att få upp ögonen för den svenska naturen, för att uppmärksamma skogens mångfald vill stiftelsen Skogssällskapet ha allmänhetens hjälp att hitta de knasigaste träden i Örebro län.

– Det är dags att uppmärksamma Örebro läns alla krokiga, knöliga och knasiga träd. Eftersom de har lågt virkesvärde lämnas de ofta vid avverkning som så kallade ”evighetsträd” för att gynna den biologiska mångfalden, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

En stor andel av Sveriges skogar sköts aktivt för att ge råvara till förnybara produkter. Samtidigt finns många naturvärden att upptäcka för den som vill vistas mer i skogen.

Träd som ser ut att kärleksfullt slingra sig runt varandra, ser ut att äta upp varandra, träd som ser ut som figurer eller växer på ovanliga sätt. Överallt i skogen finns det träd som ser annorlunda ut.

Skogssällskapet efterlyser nu bilder från allmänheten på knasiga träd över hela landet. Bilderna delas i sociala medier med hashtaggen knasigaträd (#knasigaträd).

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare och bidra med ökad kunskap om skogens alla värden. Därför vill vi nu uppmuntra invånarna i Örebro län att spana efter knasiga träd när de vistas i skog och mark i sommar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Så bidrar du:

Dela en bild på det knasiga trädet i sociala medier tillsammans med en beskrivning av var trädet finns, senast den 31 augusti. Tagga bilden med #knasigaträd.

Fakta: Så uppstår knasiga träd

1. Ofta finns knasiga träd i närheten av hagmarker. De kan i ung ålder ha blivit betade av djur så att trädet skickat upp flera nya toppskott och därför till slut fått flera stammar.
2. Trädet kan växa in i metallföremål, som taggtråd eller hästskor, så att märkliga formationer bildas.
3. Trädet kan ha genetiska defekter som får det att krypa fram efter marken i stället för att växa uppåt.

Visste du att?

Sju av tio invånare i Örebro län, 67 procent, tror att coronapandemin har gjort att de vill vistas något eller mycket mer i skog och mark framöver. Det visar en Sifoundersökning beställd av stiftelsen Skogssällskapet.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Skogssällskapet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in