Skogsstyrelsen varslar 124 personer om uppsägning

Av på 10 februari, 2019
Arkivbild

Skogsstyrelsen har i dag varslat 124 anställda om uppsägning fördelat över hela landet. Varslet är en direkt följd av en minskad budget för 2019 och regeringens beslut att avsluta en rad uppdrag, till exempel arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb och nationell inventering av nyckelbiotoper.

–  Det här är förstås ett av de tyngsta besked man kan ge till sina medarbetare och det är direkt kopplat till färre uppdrag och en kraftigt minskad budget. Nu tvärbromsar vi, men bromssträckan är lång med uppsägningstider att ta hänsyn till och det bidrar till varslets omfattning, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Inför 2019 fattade regeringen beslut om att avsluta arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb som letts av Skogsstyrelsen, men även att dra ned budgeten för ersättning till markägare som fått skog formellt skyddad till en tredjedel. Även den nationella inventeringen av nyckelbiotoper har avslutats. Som en konsekvens av att uppdragen försvinner behöver Skogsstyrelsen spara in drygt 50 miljoner under 2019. Skogsstyrelsens förvaltningsanslag för 2019 är 440 miljoner kronor.

Trots att Skogsstyrelsen räknat med snabba budgetförändringar och använt sig av visstidsanställningar inom Naturnära jobb, gör den ekonomiska situationen att 124 personer måste varslas. Skogsstyrelsen har i dag nära 800 tillsvidareanställda.

Skogsstyrelsen har kontor över hela landet och finns representerat i samtliga län. Varslet berör mellan fem och elva tillsvidareanställda i alla län utom i Västernorrland. (Se lista nedan.)

Om förutsättningarna förändras i en kommande ändringsbudget från regeringen, så får arbetet anpassas efter det.

Vi kan i det här läget inte förlita oss på eventuella signaler om förändringar framöver utan måste agera utifrån de förutsättningar och beslut som gäller nu, säger Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen arbetar intensivt för att hålla antalet uppsägningar så lågt som möjligt och ge stöd till de medarbetare som kommer att beröras. I första hand handlar det om att hitta så många besparingsåtgärder som möjligt. När det kommer till personalresurser handlar det om att tillsätta lediga befattningar med redan anställda medarbetare, öka möjligheter att ta tjänstledighet och minska resor och konferenser. De berörda kommer också att få det stöd de behöver för att hitta nya arbeten, bland annat genom Trygghetsstiftelsen.

Det är ännu inte klart i detalj hur många medarbetare som till slut sägs upp eller om det i slutändan kommer att röra sig om 124 personer. Det innebär också att det är oklart hur uppsägningarna kommer att fördelas mellan regioner och avdelningar eftersom den arbetsrättsliga processen pågår, bland annat med fackliga förhandlingar.

Mer fakta:
Ett varsel är en förvarning till Arbetsförmedlingen om att det kan komma att bli uppsägningar, och ungefär hur många. Varsel måste läggas om minst fem personer i ett län berörs, annars inte. Antalet varsel behöver inte vara samma som det antal personer som senare sägs upp.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in