Skogsstyrelsen visar ny teknik som förutser morgondagens skador på skogen

By on 23 augusti, 2019
Arkivbild

Med ett förändrat klimat kan skadorna på skogen öka, bland annat från torka och skadedjur som granbarkborre. Nu finns en ny digital teknik som testas i skarpt läge och som kan hjälpa skogsägaren förutse var det finns risk för skogsskador. 28 augusti visas den nya metoden upp på plats i skogen i både Örebro och Katrineholm.

Vi hoppas att det här verktyget ska bli ett hjälpmedel för att kunna förutse risker på både fastighets- och beståndsnivå. Då kan man förebygga och minska framtida skador till exempel genom att anpassa hur och vilka träd som planteras, säger Niklas Nyström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebro distrikt.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Samtidigt vet vi att klimatförändringen kommer att påverka skogen, bland annat genom ökad tillväxt. Men det förändrade klimatet kommer också att innebära torkperioder vilket i sin tur leder till angrepp på skog av sekundära skadegörare. Projektets ambition är att undersöka en metod som kan ge information om var i landskapet risken för angrepp av sekundära skadegörare, exempelvis granbarkborre, är som störst.

Den nya tekniken kombinerar digitala kartverktyg, avancerad kamerateknik och drönare på ett sätt som tidigare aldrig använts i skogen.

Demonstration i skogen

Hur detta går till och hur metoden kan underlätta i arbetet med att klimatanpassa skogen och minska skogsskadorna, visar Skogsstyrelsen upp på plats i skogen vid två tillfällen i Sörmland och Örebro län: 

Örebro:
10:00 – 11:00.
Byggmästartorp Norr på E18/E20 från Örebro tag avfart 116, trafikplats Munkatorp, kör över motorvägen emot Rinkaby/Myrö. Kör cirka 2,5 kilometer, därefter är platsen på vänster sida. Skogsstyrelsen möter upp där.

Katrineholm 14:00-15:00.
Infarten vid grusvägen som ligger mittemot Biltema, Uppsalavägen 9. Skogsstyrelsen möter upp där för vidare färd tillsammans till demonstrationsplatsen.

Projektet genomförs tillsammans med skogsnäringen och länsstyrelserna i Örebro och Sörmland. SMHI är medfinansiär och har utlyst medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login