Skolan och klimatet är ungas viktigaste politiska frågor

By on 17 juli, 2022
Bild: BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Skolan är den viktigaste politiska frågan för Sveriges barn och unga, följt av klimatet, Bris menar att de politiska prioriteringarna bättre måste följa det barn och unga tycker är viktigt och låta barn vara delaktiga i frågor som rör dem.

Ny sifo-undersökning visar att barn och ungas viktigaste politiska fråga är skola och utbildning. I undersökningen har barnen mellan att 13 och 17 år fått välja upp till tre politiska frågor som de ser som de viktigaste just nu och nästan hälften har svarat skola och utbildning.

– Vi på Bris är inte förvånade över att barn och unga ser skolan som den viktigaste frågan, det är där barn tillbringar en stor del av sin tid. Det vi ser med den här undersökningen är att politikerna måste lyssna mer på barn för att förstå vad som behöver prioriteras i skolan, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

På andra plats i undersökningen ligger miljö och klimat, följt av lag och ordning och sjukvården. Den senaste sifo-undersökningen där vuxna fått svara på sina viktigaste frågor kom sjukvård på första plats, skola och utbildning på andra och miljö och klimat först på en nionde plats.

– Det vi kan se i den här undersökningen är att barns viktigaste frågor inte skiljer sig så mycket från vuxnas, men barn viktar skolan och klimatet högre upp än vad vuxna gör. Det är inte konstigt, det handlar ju om deras framtid, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Barns viktigaste frågor

1. Skolan och utbildning
2. Miljö och klimat
3. Lag och ordning
4. Sjukvården

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa BRIS
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 13 och 20 juni 2022 via Kantar Publics riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel, Sifopanelen. 1001 intervjuer genomfördes med åldersgrupp 13-17 år. Åldersgrupp 13-14 år deltog efter godkännande från vårdnadshavare (i enlighet med branschetiska riktlinjer, ESOMAR).

You must be logged in to post a comment Login