Skolbibliotekets dag firas i Lindesberg med öppet hus på Lindeskolans bibliotek

Av på 4 oktober, 2021

Lindeskolans bibliotek har fått ett hedersomnämnande av Nationella Skolbiblioteksgruppen som utser Årets skolbibliotek. Onsdag 27 oktober firas och uppmärksammas detta när Lindeskolans bibliotek bjuder in till Skolbibliotekets dag för alla som vill veta hur ett bemannat skolbibliotek kan vara ett pedagogiskt stöd för elever och lärare på en skola.

Skolbibliotekets dag arrangeras nationellt på initiativ av Nationella Skolbiblioteksgruppen för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Nationella Skolbiblioteksgruppen delar även ut priset Årets skolbibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn ut en vinnare och två skolbibliotek som får hedersomnämnanden – i år fick Lindeskolan ett av dessa hedersomnämnanden. Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Läs mer om Nationella Skolbiblioteksgruppen>>

Välkommen till Lindeskolans bibliotek på Skolbibliotekets dag 27 oktober:

08:00-18:00: Öppet Hus i Lindeskolans Bibliotek

 • Välkomna att ta del av hur biblioteket är ett stöd för skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet.
 • Biblioteket har en central roll på skolan med egna ändamålsenlig lokaler som erbjuder en lugn, trygg och inspirerande studiemiljö.
 • Biblioteket är bemannat med utbildade skolbibliotekarier alla vardagar kl 8-16 till stöd och hjälp för både elever och lärare.
 • Bibliotekarierna ger pedagogiskt stöd med lektioner i bland annat informationskompetens – att söka, värdera och använda information.
 • Bibliotekets hemsida erbjuder biblioteksinformation och informationssökning med länkar och databaser – dels för respektive gymnasieprogram, dels genom gymnasie-gemensamma ämnesguider. Här finns också tips och råd kring sökstrategier, källkritik och referenshantering etc.

14:00-16:00: Öppet Möte om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken i Lindesbergs kommun

 • 14:00-14:30: Jenny Nilsson
  Svensk biblioteksförening, Nationella skolbiblioteksgruppen och jurymedlem i Årets skolbibliotek
  Introduktion om nuläge (vad säger lagen idag), om önskat läge (utifrån aktuella utredningsförslag) och vad som krävs för att skolorna ska nå dit.
 • 14:30-15:00: Josefin Malefelt & Annika Parbring
  Skolbibliotekarier på Lindeskolans Bibliotek
  Presentation av Lindeskolans Bibliotek och hur gymnasieskolans bibliotek skulle kunna fungera som kompetens- och resursstöd till grundskolornas bibliotek i Lindesbergs kommun.
 • 15:00-16:00: Politiker, tjänstemän och andra intresserade
  Samtal om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken med representanter för barn- och utbildningsnämnd/förvaltning (ansvariga för skolbiblioteken) och tillväxtnämnd/förvaltning (ansvariga för folkbiblioteken) samt andra intresserade.

Politiker som anmält att de kommer delta:

 • Bengt Storbacka (S)
 • Magnus Storm (C)
 • Hans Finckh (V)
 • Conny Ärlerud (M)

Tjänstemän som anmält att de kommer delta:

 • Staffan Hörnberg (gymnasiechef)
 • Kristina Öster (kultur- och fritidschef)

Skolbibliotekets Dag i Lindesberg 27 oktober arrangeras av Lindeskolans Bibliotek med ideellt stöd av nyhets- och informationskanalen LindeKultur för marknadsföring av evenemanget. 

Kultur | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in