Skolor i Lindesberg får Skapande skola-bidrag

Av på 6 maj, 2021

Kulturrådet har fördelat drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. 367 kommunala, fristående och statliga skolor delar i år på bidraget Skapande skola – däribland Lindesbergs kommunala skolor som får 304.150 kr, Pilkrogs friskola som får 48.000 kr och Löa friskola som får 38.203 kr.

För trettonde året fördelar Kulturrådet bidrag till landets skolor via deras huvudmän. Pengarna är väl spridda geografiskt över landet. Årets totalsumma på drygt 196 miljoner kronor innebär i genomsnitt 267 kr per grundskoleelev för de huvudmän som sökt bidraget.

”Det är glädjande att vi kan fördela mer pengar till grundskolorna i år. Elevernas eget skapande och fördjupningen i kulturuttrycken tillsammans med professionella kulturaktörer och pedagoger är särskilt viktigt i dessa tider”, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin i ett pressmeddelande.

Lindesbergs kommun sökte 553.000 kr – får 304.150 kr

Stadsskogsskolan flyttar till nya Lindbackskolan (bilden) där det kan bli ”Berättarrazzior” genom Skapande skola-bidraget.

Så kommer pengarna att användas enligt kommunens ansökan till Kulturrådet:

Björkhagaskolan (F-6 skola) vill arbeta med en författare och illustratör från Författarcentrum. Under året 2020 lyckades vi få till teaterföreställningar i skolorna och skolan vill gärna ta in en föreställning under läsåret 2021-2022. De vill gärna också arbeta med bild och form, som eget skapande i lera med en professionell konstnär.

Brotorpsskolan (F-6) får nya lokaler under 2021. De vill arbeta med en författare och illustratör från Författarcentrum.

Ekbackens skola (F-6): Lindesberg är en danskommun och skolan vill arbeta med en dansare och koreograf som Danskonsulenten rekommenderat. De vill även ta in en författare som ska arbeta med eleverna.

Fröviskolan (F-6) och Vedevågs skola (F-5) vill arbeta med Frövifors pappersbruksmuseum. Museet blev utsett till Årets Arbetslivsmuseum 2021. Deras pedagog kommer att arbeta med eleverna kring papper.

Hagabackens skola (F-3) vill ha musik med möjlighet att spela in de låtar de producerar.

Fröviskolan (7-9): Eleverna är nyfikna på Berättarrazzior.

Stadsskogsskolan (7-9) kommer att byta till helt nya lokaler i Lindbacksskolan och efterfrågar berättande. Eleverna är nyfikna på Berättarrazzior.

Storåskolan (4-9) vill arbeta med konstnären Jakob Uhlin för att tillsammans med konstnären skapa ett konstverk.

Eleverna på Särskolan och Träningsklass har ofta extra speciella behov, där vissa är känsliga för ljud eller synintryck. Det finns inte ett så stort utbud men vill arbeta med lera genom en professionell konstnär.

”Det som Skapande skola har påverkat är samarbetet mellan förvaltningar i kommunen. Vi har numer en arbetsgrupp som arbetar övergripande med kultur i skolan. Den består av rektorer från grundskola, förskola, kulturskola och kultursamordnare från kultur-och fritidsenheten”, skriver kultursekreterare Sara Sporre i projektansökan.

Pilkrogs friskola sökte 175.000 kr – får 48.000 kr

Så kommer pengarna att användas enligt skolans ansökan till Kulturrådet:

”Vår utgångspunkt är vårt temaarbete: Människors lika värden. Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige och urfolk i världen. Vårt Skapande skola-projekt syftar till ökad måluppfyllelse för elever i att kunna ta medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Vi arbetar med konstnärliga uttryck i hantverk, bild, form och drama, för att bekanta oss med urfolks traditioner och kulturer. Genom dessa fokusområden hoppas vi kunna skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sin kreativitet och kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Detta temaarbete löper som en röd tråd i hela skolan genom hela läsåret och dyker upp i skolans olika ämnen på olika sätt. Ämnen integreras och vi arbetar ämnesövergripande med den skapande processen genom slöjd, dans, bild och drama.”

Löa friskola sökte 54.575 kr – får 38.203 kr

Så kommer pengarna att användas enligt skolans ansökan till Kulturrådet:

”Projektet bygger på elevernas delaktighet genom sång, dans och låtskapande.

Eleverna i F-2 arbetar med Gåspennan i workshops. De skapar ett nummer och lär sig en vald låt. Med dans och rörelser gestaltar de innehållet i låten vars text är kopplad till kunskapskraven i lgr11 och förbereder sig inför en avslutande musikshow där de står på scen och visar upp sitt nummer. De är aktiv, interagerande publik, genom sång och dans under övriga klassers nummer. Inför projektet planerar de och är delaktiga i att välja låtarna de vill arbeta med under projektet och förbereder de sig genom att lyssna in sig på sina valda låtar och arbeta kring dessa.

Eleverna i 3-6 skapar en egen låt som studioinspelas. De planerar inför låtskapandet och väljer låttema. De är delaktiga i hela processen tills låten är färdiginspelad. Uppföljning sker då eleverna muntligt och skriftlig utvärderar projektet. De utvärderar även hur de, med hjälp av sina lärdomar av projektet kan fortsätta att arbeta med sång och dans.

Gåspennan är unik i sin kombination av modern kunskapsmusik med animerade musikvideor och genom att ta del av Skapande skola-medel ges vi en möjlighet att få kulturutövning med Gåspennan, som eleverna inte har möjlighet till i annat fall. Vi vill genom projektet öka intresset för kulturutövning genom dans och sång, samtidigt som innehållet i låtarna ökar kunskapslusten hos eleverna, oavsett förutsättningar. Genom projektet breddas vår kunskap i arbetssättet att genom sång och rörelse lära sig. ”

Så här fördelas Skapande skola-bidragen i Örebro län läsåret 2021/2022:

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in