Skolor i Lindesbergs kommun får del av Skapande skola-bidrag

Av på 15 maj, 2019

Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelar totalt 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår. Lindesbergs kommun får 385.000 kronor, Löa friskola 20.000 kronor och Pilkrogs friskola 20.000 kronor.

Alla barn har rätt till konst och kultur! Genom bidraget Skapande skola får barn möta professionell konst och kultur i skolan och förskolan. Tillsammans med professionella kulturaktörer får barnen ta del av många olika sorters konst och kultur och utveckla sin egen kreativitet.

”Vi ser en positiv utveckling av Skapande skola där skolor och förskolor fortsätter att fördjupa sitt arbete inom olika konstområden. Möjligheten till barnens eget skapande ökar och blir en tydligare del i skolornas strategiska arbete med Skapande skola”, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell i ett pressmeddelande.

För elfte året fördelar Kulturrådet pengar till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. I årets omgång sökte 30 fler fristående för- och grundskolor bidraget jämfört med förra läsåret. Flera mindre kommuner som inte sökt de senaste åren har också återkommit. Eftersom förskolan prioriterats får grundskolan inte lika mycket pengar som tidigare år. Men samtidigt prioriteras de kommuner som nu långsiktigt börjat fördjupa sitt arbete med konstnärliga uttryck i skolan. Skapande skola har gått från att gälla högstadiet år 2008 till att omfatta hela grundskolan. Sedan 2015 också förskolan. För andra året fördelas bidraget samtidigt till grundskolan och förskolan.

Så fördelas Kulturrådets Skapande skola-bidrag i Örebro län:

 • Askersunds kommun, 250 000
 • Degerfors kommun, 400 000
 • Hallsbergs kommun, 468 000
 • Hällefors kommun, 250 000
 • Karlskoga kommun, 500 000
 • Lekebergs kommun, 100 000
 • Lindesbergs kommun, 385 000
 • Ljusnarsbergs kommun, 150 000
 • Löa skola ekonomisk förening, Lindesberg, 20 000
 • Nora kommun, 455 000
 • Pilkrogs friskola ekonomisk förening, Lindesberg, 20 000
 • Örebro kommun, 1 500 000

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in