”Skomakare – bliv vid din läst” så lyder ett gammalt talesätt

Av på 2 januari, 2021
Foto Örebro läns museum

Så säger man när man tycker att nån ska hålla sig på sin plats och inte utmana givna gränser för mycket.

Kanske har det sitt ursprung i de gamla hantverkarskråna som höll samman städernas hantverkare, de hjälpte, skapade gemenskap, garanterade kvalitet och reglerade marknaden.

Här nedanför är tre skråkistor från länsmuseets samlingar, det är skomakarämbetets från Askersund, märkt 1754 i locket, Örebro snickarämbete från 1736, och hattmakaregesällernas låda, inrättad i 1823 Örebro.

I dessa förvarades skråets sigill, räkenskapsböcker, den gemensamma kassan samt andra saker som togs fram när skråmedlemmarna träffades.

Skråväsendet upphörde i och med fabriks- och hantverksförordningen 1846 då det blev lättare för fler att bedriva handel och hantverk även utanför städerna.

Kultur
Örebronyheter

Källa Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in