Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade 2020

By on 20 augusti, 2021
Foto: Urban Wigert

Under 2020 minskade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur med 2 procent jämfört med 2019. Slakten av ekologiska nötkreatur stod därmed för 15 procent av den totala nötkreatursslakten 2020. Även slakten av ekologiska får och lamm minskade medan slakten av grisar och slaktkycklingar ökade. Det visar Jordbruksverkets statistikrapport om den ekologiska animalieproduktionen 2020.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 2 procent jämfört med 2019 och uppgick till 21 900 ton. De tre senaste åren har slakten legat på en relativt stabil nivå men sett över perioden 2009 till 2020 har slakten av ekologiska nötkreatur ökat med 66 procent.

Både upp och ner för slakten av ekologiskt hållna djur

2020 minskade slakten av ekologiskt hållna får och lamm för andra året i rad. Jämfört med 2019 minskade slakten med 7 procent till 1 000 ton, vilket motsvarar 20 procent av den totala slakten av får och lamm i Sverige.

Slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar ökade med 7 procent vardera jämfört med 2019. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är liten i förhållande till den totala produktionen. Knappt 3 procent av grisproduktionen och 1 procent av slaktkycklingproduktionen är ekologisk.

Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag

Ökad invägning av ekologisk mjölk men fortsatt minskad mejeriproduktion

År 2020 levererades 481 200 ton mjölk från ekologiska mjölkproducenter till mejerierna, en ökning med nästan 4 procent jämfört med 2019. Drygt 17 procent av den totala mjölkproduktionen i Sverige var ekologisk 2020. I figuren nedan redovisas utvecklingen av den ekologiska mjölkens andel av den totala mjölkinvägningen.

Andel ekologisk invägd mjölk

Samtidigt som invägningen av mjölk ökade så minskade mejeriproduktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter med 6 procent 2020 jämfört med 2019. Därmed var 18 procent av den producerade konsumtionsmjölken och knappt 12 procent av de syrade produkterna ekologiska 2020.

Invägningen av ekologiska ägg var i stort sett oförändrad mellan 2019 och 2020. Förändringarna har varit marginella sedan 2017 men eftersom den konventionella äggproduktionen ökat under perioden har andelen ekologiska ägg minskat något. 2020 var andelen 16 procent.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login