Slakten ökar medan mjölkproduktionen minskar

Av på 18 februari, 2018

Under år 2017 var den totala invägningen av mjölk 2 817 tusen ton, det är en minskning med 45 tusen ton eller 2 procent jämfört med 2016.

Drygt 27 procent av mjölken, 773 tusen ton, användes till konsumtionsmjölk.

Användningen för mjölkpulver har ökat med 4 procent medan användningen för ost var oförändrad.

Användningen för grädde, fil och smör minskade något.

Det visar Jordbruksverket års- och månadsstatistik för animalieproduktionen i Sverige.

Så mycket slaktades 2017:

  • Får och lamm 5 300 ton. Det är den högsta slakten sedan 1985. Under 2017 slaktades det totalt 261 600 får och lamm. Det är en ökning med 4 procent i jämförelse med 2016 och en ökning med 3 procent i jämförelse med 2015. Mängden är dock väldigt liten jämfört med andra djurslag.
  • Gris 240 700 ton. I jämförelse med 2016 var det en ökning med 3 procent. Denna notering är den högsta sedan 2011.
  • Nöt 132 100 ton. Det är en ökning med 1 procent jämfört med år 2016. Antalet slaktade kor minskade med drygt 10 000 kor från 138 000 kor år 2016 till 127 300 kor år 2017.
  • Fjäderfä 156 800 ton. Under de senaste åren har mängden slaktad kyckling ökat med ungefär 8 procent per år. Denna trend bröts 2017, då mängden slaktad kyckling låg i nivå med siffrorna för 2016.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in