Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning vid covid-19

By on 8 februari, 2021
Arkivbild.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning med anledning av covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021.

För att avlasta den hårt pressade hälso- och sjukvården har Försäkringskassan sedan tidigare beslutat om en tillfällig hantering av läkarintyg för sjukpenning. Det innebär att läkarintyg inte efterfrågas förrän vid dag 22 i sjukperioden vid ansökan om sjukpenning (mot normalt dag 15). För smittbärarpenning saknar Försäkringskassan dock möjlighet att inom ramen för gällande regelverk gör undantag från kravet på underlag från sjukvården. Med anledning av detta skrev Försäkringskassan under hösten 2020 till regeringen för att möjliggöra undantag.

Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan nu kan ta beslut om smittbärarpenning vid covid-19 utan att läkarintyg har inkommit till myndigheten. För att någon ska ha rätt till ersättning krävs dock fortfarande att läkare har fattat beslut om avstängning från arbetet enligt smittskyddslagen på grund av covid-19 – något som sker inom ramen för en vanlig kontakt med läkare. Den som ansöker om smittbärarpenning intygar sedan i ansökan på heder och samvete att ett beslut om avstängning finns och för vilken period.

Undantaget från läkarintyg gäller när man ansöker om smittbärarpenning för dagar från och med 6 februari 2021. Undantaget gäller även den som av en läkare blivit avstängd från arbetet eftersom den bor med någon som har testat positivt för covid-19.

Den som är smittad av en annan allmänfarlig sjukdom måste fortfarande ha ett läkarintyg från dag ett vid ansökan om smittbärarpenning.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Försäkringskassan

You must be logged in to post a comment Login