SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

Av på 7 oktober, 2018

Svenska Läkaresällskapet anser att den föreslagna nya sexåriga läkarutbildningen är ett bra och välgrundat förslag och en anpassning till europeisk läkarutbildning, samt stödjer det närmast i sin helhet.

– Vi är positiva till promemorians huvudsakliga innehåll och lämnar i huvudsak bara mindre kommentarer till hur målen är formulerade, säger Britt Skogseid, Läkaresällskapets ordförande. Vi vill dock peka på att en av våra större vetenskapliga sektioner, Sektionen för psykiatri, ser en fara i avsaknaden av en obligatorisk psykiatridel i bastjänstgöringen och att det kan leda till en bristfälligt psykiatriskt utbildad läkarkår; patienter med psykiatriska tillstånd därmed riskerar sämre vård och bemötande.

SLS och flera av de vetenskapliga sektionerna påtalar i remissvaret problemet med en alltför snäv tidsplan och det olyckliga i att maxantalet studiemedelsterminer nås.

– Flera av våra sektioner för fram specialitetsspecifika synpunkter på målen, säger Torbjörn Ledin, ordförande i SLS delegation för utbildning. Vi har sammanfattat dessa i remissvaret och bifogar alla sektionssvaren i sin helhet eftersom vi tycker det är viktigt att samlat föra fram de specifika kommentarerna och förslagen.

Förslaget i korthet
Promemorian behandlar till stor del den nya sexåriga utbildningens nationella lärandemål.Regelverket för den föreslagna sexåriga läkarutbildningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Läkarutbildningen följs då av omedelbart utfärdande av legitimation via Socialstyrelsens beslut och kravet på AT för att få läkarlegitimation försvinner. Förslaget att en sexårig utbildning leder till legitimation åtföljs av krav på att genomgå bastjänstgöring för den läkare som vill genomgå specialiseringstjänstgöring.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in