SLS kraftsamlar för att sätta läkares kompetensutveckling i fokus

Av på 5 maj, 2019

Svenska Läkaresällskapets (SLS) programtidning för 2019-2020 distribueras till hela Sveriges läkarkår med vårens utgåva av ”Framtidens Karriär – Läkare”. SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Svenska Läkaresällskapet har sedan grundandet år 1808 erbjudit läkare en mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte. Genom forskning är medicinen i ständig utveckling. Ny kunskap genererar nya behandlingsriktlinjer vilket ställer krav på läkares kontinuerliga kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.

Nu kraftsamlar Svenska Läkaresällskapet, med Ola Björgells programkommitté i spetsen, för att erbjuda läkare i alla stadier av yrkeslivet – högkvalitativ utbildning och fortbildning.

– Det är angeläget att säkerställa att alla läkare inhämtar rätt kompetens för nuvarande och kommande verksamhet, säger Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet samt ordförande i programkommittén. Som läkarkårens oberoende vetenskapliga professionsorganisation har vi ett viktigt uppdrag att i samarbete med SLS sektioner, delegationer och kommittéer erbjuda läkare kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.

Under 2019 lanserar Svenska Läkaresällskapet en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Under vecka 18 distribueras SLS programtidning för 2019-2020 till hela Sveriges läkarkår med vårens utgåva av ”Framtidens Karriär – Läkare”. Tidningen presenterar SLS programverksamhet och ett urval av kommande aktiviteter. Under året lanseras bland annat seminarieserien ”SLS Lege Artis”, ”SLS podcast” samt ”SLS premiumresor”.

Svenska Läkaresällskapet kommer även att erbjuda certifierad fortbildning med intyg till alla specialister, samt utbildning riktad till både BT-, AT- och ST-läkare.

– Nu gör vi en kraftsamling och laddar för att sätta läkares kompetensutveckling i fokus. Som läkare måste vi vara absolut bäst, alltid laddade med färsk evidensbaserad kunskap, avslutar Ola Björgell.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in