SLU i brett samarbete för biologisk mångfald

Av på 23 maj, 2020
Arkivbild.

Ta fram ny kunskap om risken för artutdöende, satsa på forskning om biologisk mångfald som samhällsfråga, stötta ekosystembaserat fiske, verka för ökat naturskydd, öka viltvårdsinsatser, motverka illegal handel med hotade arter. Det är exempel på löften som elva svenska organisationer, däribland CBM och Artdatabanken vid SLU, avgav till Internationella naturvårdsunionen för två år sedan. Nu berättar de hur löftena från respektive organisation har uppfyllts.

Löftena gavs för två år sedan när den internationella naturvårdsunionen, IUCN, firade 70-årsjubileum. Vid firandet deltog bl.a. H.K.H. Prins Carl Philip, dåvarande miljöminister Carolina Skog samt IUCN:s generalsekreterare Inger Andersen. SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) och SLU Artdatabanken (båda vid Sveriges lantbruksuniversitet) är medlemmar i IUCN och deltog i firandet med att ange sina löften för framtiden.

Utarmningen av den biologiska mångfalden är en av de stora globala utarmningarna idag. Om den negativa trenden inte vänds riskeras mänskligt välstånd och överlevnad i många av världens länder.

Vikten av en helhetssyn på frågan om biologisk mångfald och det internationella samarbetet är något som Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare vid CBM, framhåller särskilt:
-Arbete för biologisk mångfald måste inriktas på att både handla om forskning och praktik, och samarbete mellan olika institutioner inom och utanför universiteten. Problemen är globala, nationella och lokala. Insatser på alla nivåer behövs och från alla sektorer och sammanhang. Samarbetet i IUCN bidrar till denna breda ansats. Vårt bidrag på CBM är att vi kan bredda synen på biologisk mångfald som en viktig samhällsfråga, och få in forskningsperspektivet på samhällets utveckling mot en mer hållbar värld – för människor, djur och natur.

Därför har CBM i detta sammanhang lovat att gynna integrering av biologisk mångfald i olika sektorer, och att skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och transdisciplinär dialog.

SLU Artdatabanken som är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper lovar att ta fram underlag och statusbedömningar för den biologiska mångfalden i Sverige, som underlag för prioritering av naturvårdsåtgärder.

-Vi lovar också att fortsätta vår kunskapsinsamling, analys och samverkan kring biologisk mångfald och att engagera allmänheten i kartläggning av Sveriges flora och fauna, säger Lena Tranvik, tf chef SLU Artdatabanken.

Den biologiska mångfalden skapar förutsättningarna för människan att överleva på jorden och är grunden för våra samhällen och ekonomier. Biologisk mångfald innefattar artrikedom, genetisk variation inom arter och mångfalden av ekosystem. Men mångfalden är allvarligt hotad på grund av människans sätt att leva, producera och konsumera. Klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden är de två stora globala hoten mot människan och naturen. IUCN:s medlemmar gör en stor insats för att vända denna trend.

-För att rädda den biologiska mångfalden behövs gemensamma krafter! Lösningen ligger i att bevara och hållbart nyttja så att vi både har kvar våra arter och ekosystem i livskraftigt skick och kan nyttja naturens alla fördelar till människans bästa. Hållbar livsmedelsproduktion, fiske, skogsbruk, artskydd och bildande av naturreservat är naturliga komponenter i detta. IUCN:s medlemmar har olika inriktningar och fokus, men ställer upp på denna vision. Att samarbeta kring detta ger en styrka och bidrar till en hållbar utveckling, säger sekreteraren i IUCN:s svenska nationella kommitté, Michael Löfroth från miljödepartementet.

I den uppföljning av löftena som publiceras idag den 22 maj redovisas hur elva medlemmar i den svenska IUCN-kommittén har bidragit.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: SLU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in