Slutrökt i länet år 2025

By on 30 maj, 2017

90 procent av alla som börjar med tobak är under 18 år. Nu gör flera aktörer i länet, däribland Region Örebro län, en gemensam insats för att uppmärksamma tobaksfrågan.

Bland annat finns regionrådet Jihad Menhem, Region Örebro län, och länsrådet Anna Olofsson, Länsstyrelsen i Örebro län, på plats vid Krämaren i Örebro under tobaksfria dagen.

Den 31 maj är det den tobaksfria dagen som uppmärksammas världen över, och så även i Örebro län där det under onsdagen planeras för en mängd olika insatser. I Karlskoga kommer till exempel uteserveringarna att vara rökfria, och på samtliga länets vårdcentraler uppmärksammas tobaksfrågan.

Vidare tar flera skolor upp tobakens skadeverkningar, och på varuhuset Krämaren i Örebro finns tobaksavvänjare och andra som arbetar med tobaksförebyggande arbete på plats mellan klockan 10 och 15. Där kommer det att finnas möjlighet att snabbt mäta sin grad av nikotinberoende, och att se filmen Din kropp har något att säga dig.

Klockan 11.45 kommer regionrådet Jihad Menhem (V) på Region Örebro län och länsrådet Anna Olofsson på Länsstyrelsen i Örebro län att finnas på Krämaren.

Hjälp att sluta röka
– Tobaksbruket är vår tids största hälsofara. Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökning livet med tio år. Dessutom ökar rökningen risken för att få en rad sjukdomar och är ofta den främsta riskfaktorn för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, astma och KOL, säger Jihad Menhem (V), regionråd.

– Att fortsätta arbeta för att minska invånarnas rökvanor, inte minst bland unga, för ett rökfritt län är en central del av Region Örebro läns folkhälsoarbete. Enligt Barnkonventionen har alla barn och unga rätt att skyddas mot alla droger. Genom alla våra vårdcentraler och tobaksfria enheter på sjukhusen erbjuder Region Örebro län alla länsbor hjälp med att sluta röka, Jihad Menhem.

Minskad rökning kan ge minskning av andra droger
Länets arbete utgår från det samarbete som sker kring Tobacco Endgame – där målsättningen är ett rökfritt Örebro län till 2025. Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga och Degerfors kommuner samt Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, arbetar tillsammans för att nå målet.

I Sverige stödjer 152 organisationer, företag och myndigheter kravet på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025 i nätverket Tobacco Endgame.

– På länsstyrelsen arbetar vi aktivt med ANDT*-förebyggande arbete där tobaken är en viktig del. Vi vet att om vi minskar rökningen bland ungdomar kan vi minska användningen av andra droger. Länsstyrelsen är glada för det samarbete vi har i länet, och att vi är flera som tillsammans arbetar för att nå målet ett rökfritt Örebro län 2025 för att på så sätt nå en större målgrupp och fler arenor, säger Anna Olofsson länsrådet för Länsstyrelsen i Örebro län.

Koppling mellan nikotin och alkohol
Enligt undersökningen Liv & hälsa ung röker 7 procent av tjejerna i årkurs 2 på gymnasiet. Motsvarande siffra för killarna är 6 procent. År 2005 var siffran för tjejerna 15 procent, och för killarna 6 procent. När det gäller snusningen bland killarna i årskurs 2 på gymnasiet har snusandet minskat från 23 procent 2005 till 13 procent 2017. För de jämngamla tjejerna har andelen snusare minskat från 3 procent till 1 procent.

I sammanställningen av hälsosamtal i länets skolor 2015/16 blir ett samband mellan rök- och alkoholvanor tydligt. Till exempel säger 71 procent bland elever i årskurs 1 som aldrig rökt att de inte heller har druckit alkohol, medan det är 50 procent som dricker alkohol minst en gång i månaden bland dem som röker varje dag.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login