Småföretagares miljömedvetenhet fortsätter minska

By on 18 juni, 2017
Arkivbild

Färre än hälften, 48 procent, av Sveriges småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en ny undersökning bland 815 små och medelstora företag i hela landet. Siffran har sjunkit ytterligare sedan i höstas, då en flerårig trend av stigande miljömedvetenhet bröts.

Den brutna trenden överraskade i höstas. Att miljöhänsynen sjunkit ytterligare i vår är ännu ett steg i fel riktning. De små och medelstora företagen utgör 99 procent av Sveriges näringsliv och är mycket viktiga aktörer om miljöarbetet ska bli framgångsrikt. Vi får hoppas att de sjunkande siffrorna inte är början på en långvarig negativ trend, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

48 procent av landets småföretagare tycker att de tar hänsyn till miljön vid inköp till företaget. Det är en liten minskning med en procent sedan undersökningen för sex månader sedan. Men anmärkningsvärt nog är det den andra Affärsbarometern i rad då siffran sjunker, efter att ha stigit konsekvent de senaste tre åren.

Miljöpåverkan inte avgörande vid inköp
Knappt en av femton småföretagare, sju procent, rankar miljöpåverkan som det viktigaste kriteriet när de gör sina inköp. Istället anger 45 procent att den aspekten är minst viktig av alla. Högst upp på listan över mest avgörande inköpskriterier hamnar i stället kvalitet följt av pris. 44 respektive 23 procent rankar dessa kriterier som mest betydelsefulla. Fyra av tio småföretagare anger dock att lägre priser på miljövänliga produkter och tjänster skulle öka deras miljöhänsyn.

– Affärsbarometern visar att få företagare ifrågasätter kvaliteten på miljövänliga varor och tjänster. Däremot anses priset i många fall fortfarande för högt. Att företag väljer bort sortiment som är bättre för miljön för att priserna anses för höga är en utmaning. Samtidigt synliggör det möjligheter för hur klarsynta leverantörer kan öka sin försäljning och marknadsandel om de lyckas erbjuda miljövänliga produkter som även uppfattas som prisvärda, säger Henrik Salwén.

Topplista – det här menar småföretagen skulle öka deras miljöhänsyn:
1. Priset på miljöprodukter var lägre (39 procent)
2. Krav från myndighet eller kunder (15 procent)
3. Enklare att förstå vilka produkter som är miljövänliga (15 procent)
4. Större tillgång på miljöanpassade produkter (13 procent)
5. Ökad kunskap (4 procent)

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login