Småföretagskonjunkturen i Örebro län fortsätter backa

Av på 17 juni, 2021
Arkivbild

Nedgången i småföretagskonjunkturen i Örebro län har fortsatt och är nu på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008/2009. Coronapandemin har därmed slagit mycket hårt mot många av länets småföretagare. Inför det kommande året är de dock mycket optimistiska. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen bland landets småföretag har fortsatt nedåt som en konsekvens av coronapandemin. Konjunkturindikatorn1 för hela Sverige är nu på en negativ nivå, så även i Örebro län som nu har ett nettotal på -23 (rikssnittet -15). Nedgången i länet blev större än företagarnas prognos i fjol (-10). Det är främst kraftiga försämringar i företagens orderingång och omsättning som drar ned konjunkturen.

Tillväxttakten för orderingången bland småföretagen i Örebro län har mattats av för tredje året i rad, från fjolårets nettotal 11 till -12 i år. Även rikssnittet har backat till ett negativt nettotal på -7. Drygt en tredjedel, 35 procent, har tackat nej till order och av dem anger hela 60 procent som huvudorsak att de redan har mer att göra än de hinner med. Det är betydligt fler än fjolårets 42 procent och högre än rikssnittet (51 %). Trots pandemin är alltså kapacitetsbristen fortsatt stor i länet.

Även nettotalet för omsättningstillväxten har gått ner och i år är det -9 jämfört med 29 i fjol och -4 som rikssnitt. Hos nästan hälften (45 %) av länets småföretag har omsättningen minskat det senaste året.

– Vi har haft en fantastisk utveckling det senaste året, både branschen och vårt företag har gått bra. Vi är glada för det men även ödmjuka och tacksamma med tanke på den pågående pandemin som vi initialt inte visste hur den skulle påverka. Framtiden ser ljus ut, både marknaden och företagsklimatet känns bra. Vi har spänt bågen ganska rejält inför kommande år och lagt en plan för tillväxt som vi tror på. Samtidigt finns en gemensam utmaning för oss företag som vill växa snabbt och är i löpande behov av kompetenta medarbetare. Viktigt att frågan tas på allvar och att vi tillsammans hittar lösningar, säger Mattias Bergqvist, vd Bergqvist Järn & Byggmaterial AB.

Avmattad lönsamhetstillväxt men många företag ser möjlighet att expandera

För femte året i rad har Örebros lönsamhetstillväxt mattats av och 33 procent av länets företag har haft en ökad lönsamhet, medan 34 procent upplevt att den minskat. Trots nedgången placerar sig länet ovanför rikssnittet. På ett års sikt förväntar sig länets företag att tillväxttakten ska öka kraftigt. Nästan 8 av 10 företag ser goda möjligheter att expandera men det finns hinder. Det främsta är bristen på personal med rätt kompetens. Detta hinder har, trots en svagare arbetsmarknad, ökat i betydelse, i år gav 30 procent det svaret jämfört med 27 procent i fjol.

– Vi var beredda på att småföretagskonjunkturen skulle sjunka i skenet av pandemin, och detta bekräftas nu i Småföretagsbarometern. Företagen i Örebro län har haft ett tufft år. Kraften framåt finns i optimismen som företagen uppvisar. Nu gäller det att vi röjer bort de största tillväxthindren. Åter är det brist på lämplig arbetskraft som bromsar upp. För att få fart på Örebro län i pandemins kölvatten måste matchning och kompetensförsörjning fungera bättre. Allt annat är oacceptabelt, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Örebro.

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Örebro län och riket 1995–2021

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Företagarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in