Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

By on 1 december, 2021
Arkivbild

Från och med idag, den 1 december, ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att arrangörer följer dessa bestämmelser.

För att minska risken för en ökad smittspridning återinförs smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten har även meddelat allmänna råd för handelsplatser, marknader och för fritids- och kulturverksamheter, som avser att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare.

De nya reglerna innebär att alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska verka för att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Beroende på deltagarantalet och om sammankomsten eller tillställningen är inom- eller utomhus ställs olika krav på smittskyddsåtgärder som anordnaren behöver vidta.

Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som berörs av de nya föreskrifterna.

– Vi kommer i första hand fokusera på information och rådgivning som tillsynsåtgärd, men det kommer även ske stickprov vid arrangemang för att kontrollera att bestämmelserna följs, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Från och med idag har arrangörer möjligheten att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som smittskyddsåtgärd utöver grundläggande smittskyddsåtgärder. De arrangörer som väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis ska vidta både grundläggande och särskilda smittskyddsåtgärder, exempelvis ska deltagarna ha en anvisad sittplats och sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

App för att verifiera vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en app för verifiering av vaccinationsbevis, det vill säga kontroll av QR-kodens äkthet och giltighet. På DIGG:s webbplats kan du som arrangör ladda ner appen, ”Vaccinationsbevis verifiering”. Appen kan du använda för att skanna av dina besökares vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det.

Information och rådgivning

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär för dig som anordnare? På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad de nya reglerna innebär för dig som anordnare och vilka åtgärder du ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län
Om uppdraget
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

You must be logged in to post a comment Login