Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka

Av på 20 november, 2018
Överläkare Matz Larsson lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Denna vecka är Tobaksfria veckan och ett bra tillfälle att ta för den som vill sluta röka eller snusa. Effekterna av ett rökstopp är snabba, menar överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Många sjukdomsrisker minskar påtagligt efter ett rökstopp, och när det gäller kärlen sker en riktigt snabb och avgörande förbättring, säger Matz Larsson. Det blir en påtagligt minskad risk för hjärtinfarkt, stroke, ”fönstertittarsjuka” (kärlavstängning i benen) redan det första året. Man blir därmed aldrig för gammal för att vinna på att sluta röka – alla vinner på det! Dessutom finns nya metoder och läkemedel som kan underlätta och öka chansen att lyckas.

Stöd för att sluta röka
Vecka 47 är det Tobaksfria veckan. Inom Region Örebro län uppmärksammas därför det tobakspreventiva arbetet lite extra, personal från Tobakspreventiva enheten och tobaksavvänjare från vårdcentral kommer att finnas på plats vid dessa aktiviteter för information och samtal kring att sluta röka:

Onsdag 21 november, klockan 13, plats: Tegelbruket, Örebro.
Fredag 23 november, klockan 10-16, plats: Mariebergs galleria, Örebro

Hos Folktandvårdens kliniker, på vårdcentralerna och hos ungdomsmottagningen kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få lite extra råd och stöd under veckan.

Tobacco Endgame
Region Örebro län stödjer sedan 2015 Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som är ett opinionsbildningsprojekt som arbetar på olika sätt för att minska rökningen.

Mer information om vilket stöd som finns för att sluta röka: www.orebroll.se/slutaroka

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in