Snart börjar årets för bevakning av skogsbränder från luften

Av på 14 april, 2021
Foto: Tomas Wiklund

Under april månad startar säsongen för de skogsbrandsbevakande flygplanen i många län. Skogsbrandsbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora. 

Länsstyrelsen i Skåne har sedan 1 april de skogsbrandsbevakande flygplanen redo och bevakar dagligen om den rådande torkan eller andra förutsättningar i länet medför behov av att genomföra skogsbrandsbevakning med flyg.

– De skogsbrandsbevakande flygplanen ger ju en fenomenal överblick över skog och mark. Skogsbrandsbevakningen utförs enligt schema av de flygklubbar i Skåne som är anslutna till Frivilliga Flygklubben från 1 april till 30 september. Under 2020 genomfördes 72 flygpass och de lyckades upptäcka en brand och bistå med lägesbild och orientering vid två bränder, säger Carl-Axel Stenberg, brandingenjör vid Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen beslutar med stöd från MSB:s riktlinjer

Länsstyrelserna får pengar från MSB för att kunna bedriva arbetet med skogsbrandsbevakning från luften. Länsstyrelsen har ansvaret att handla upp och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

– I Skåne har vi en förutbestämd flygslinga för bevakning och man spanar runt hela horisonten efter rök eller brand från kl. 14.00 till cirka kl. 16.00 varje dag som flygövervakning beställts, säger Carl-Axel Stenberg vid Länsstyrelsen Skåne.

Sänker kostnaden för stora räddningsinsatser

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man så tidigt som möjligt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. 

– Flygplanen kan även guida räddningstjänstpersonal på marken, så att de hittar till skogsbranden. Det gör att branden kan släckas tidigare vilket inte bara räddar egendomar utan även minskar kostnaden för stora räddningsinsatser, säger Rickard Hansen som jobbar på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem på MSB.

Fakta

Under 2020 upptäckte flygen för skogsbrandsbevakning i Sverige 94 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 5 151 timmar i luften. Det kan jämföras med 2019, då upptäckte resursen 91 bränder och sammanlagd flygtid var då 3 752 timmar.

Då startar säsongen för skogsbrandsbevakning i länen:

Observera att skogsbrandsbevakningen kan starta tidigare i länen om behov finns.

Örebro län

1 maj

Dalarnas län

1 april

Blekinge län

1 april 

Uppsala län

1 april

Södermanlands län

6 april

Jönköpings län

12 april

Kronobergs län

15 april

Västra Götalands län

15 april

Kalmar län

15 april

Hallands län

15 april

Västmanlands län

20 april

Skåne län 1 april

Gotlands län

1 maj

Värmlands län

1 maj

Östergötlands län

1 maj

Gävleborgs län

1 maj

Västerbottens län

15 maj

Västernorrlands län

15 maj

Jämtlands län

15 maj

Norrbottens län

1 juni

Stockholms län

Har ingen egen skogsbrandsbevakning men deras skogsområden täcks ofta upp av grannlänens flygslingor

Skillnader på de flygande förstärkningsresurserna 

Skogsbrandbevakning med flyg

Flygplan för skogsbrandbevakning arbetar på uppdrag av respektive länsstyrelse. Uppgiften är att upptäcka bränder i skog och mark genom att man bevakar områden från luften. Flyget kan också guida räddningstjänstens insatspersonal på marken om terräng och vegetation är svåråtkomlig eller om man av andra anledningar har svårt att upptäcka en brand från marken. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för att kunna bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.

Helikoptrar för brandbekämpning

När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med helikoptrar som angriper branden från luften. Helikoptrar försedda med utrustning för vattenbegjutning är det MSB talar om när vi skriver helikopterberedskap eller helikopterstöd. MSB har sedan 2019 helikoptrar i beredskap för att de ska kunna stötta kommunal räddningstjänst och för att man ska kunna släcka eller begränsa bränderna i ett tidigt skede, innan bränderna hunnit växa sig för stora.

Helikoptrarna kommer under 2021 att vara en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism och rescEU-transition på samma sätt som under 2019 och 2020. EU finansierar genom civilskyddsmekanismen en stor del av beredskapskostnaderna för resurser inom rescEU-transition.

Mindre skopande flygplan för brandbekämpning

När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med mindre skopande flygplan, även kallad brandbekämpningsflygplan. MSB har från och med sommaren 2020 upphandlat mindre skopande flygplan av modellen AT 802 F (Fireboss). De har kapacitet att fälla cirka 3 000 liter vatten per flygplan. Även denna resurs ska användas i ett tidigt skede för att minska risken för riktigt stora bränder. MSB kommer därför att aktivt arbeta med flygplanen för att de ska vara placerade nära områden med höga skogsbrandrisker.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in