Snart ett år med riktade hälsosamtal i Hällefors och Kopparberg – Tidigt upptäckt av diabetes en av vinsterna

By on 17 december, 2021
Arkivbild

I början av 2021 drog satsningen Riktade hälsosamtal i gång vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg. Att på det här sättet tidigt upptäcka till exempel diabetes är en stor vinst för den enskilde såväl som för sjukvården konstaterar styrgruppen när nu snart ett år har gått.

I Hällefors har det hittills genomförts ungefär 240 hälsosamtal under året, och i Kopparberg är man uppe i cirka 130 samtal hittills. Överlag är de inbjudna invånarna positiva till inbjudan, och de flesta nappar på erbjudandet om att komma på ett hälsosamtal vid sin vårdcentral det år de fyller jämnt.

40-åriga män är de som i högst grad avböjer, medan ju äldre man är desto mer benägen är man till att genomföra hälsosamtalet.

Bra med tidig upptäckt

De allra flesta är också nöjda efteråt. Även personer som man exempelvis upptäcker förhöjt blodtryck, kolesterol eller stressrelaterad ohälsa hos tar beskeden bra.

”Genom tidig upptäckt är ju chansen större att kunna bryta riskfaktorer och stötta friskfaktorer och det uttrycker patienterna tacksamhet över”, konstaterar Daniel Frisk, som är en av dem som genomför samtalen vid de båda vårdcentralerna.

Diabetes är också något som man upptäcker vid samtalen. Här finns stora vinster att göra. Tidigt upptäckt av diabetes, innan personen själv ens börjat märka symtom, minimerar risker för komplikationer och det framtida behovet av läkemedel minskar.

Stora hälsoutmaningar

Att man startade med riktade hälsosamtal just i Hällefors och Ljusnarsberg beror på att de båda kommunerna jämförelsevis har stora hälsoutmaningar, både ur ett nationellt- och länsperspektiv.

”Vi pratar om att det är viktigt med en jämlik hälsa, men i dessa båda kommuner är det jämförelsevis ingen jämlik hälsa. Därför känns det bra att kunna genomföra det här i just Hällefors och Ljusnarsberg”, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson som är projektledare för satsningen.

Hon berättar att man i början av nästa år avser att även bjuda in förstagångsföräldrar.

”På så vis når vi ytterligare längre ned i åldrarna vilket är bra, eftersom ju tidigare man tar itu med sina hälsoutmaningar, desto bättre är det för individen.”

God hälsa ger goda samhällseffekter

Men inte bara individen mår bra av hälsosam livsstil. Hälsa hänger också ihop med en hållbar välfärd.

”Om människor mår bra, ökar deras möjlighet till utbildning och jobb vilket leder till ekonomisk tillväxt. Och det möjliggör för oss att kunna ge god välfärd och sjukvård. Därför är förebyggande och hälsofrämjande arbete nödvändigt även i ett vidare perspektiv”, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Fakta: Detta är riktade hälsosamtal

  • Riktade hälsosamtal är ett svenskt koncept för en god, mer jämlik och hållbar hälsa. Samtalen ges för att ge den enskilde en bättre bild av sin hälsa och livsstil, i syfte att förebygga hjärt/kärlsjukdom och diabetes samt att minska hälsoklyftorna.
  • Inför samtalet får deltagarna fylla i en hälsoenkät, som sedan ligger till grund för det kommande hälsosamtalet.
  • Mer än 25 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på våra dåliga levnadsvanor. Hur fysiskt aktiva vi är, vad vi äter och i vilken mån vi nyttjar tobak och alkohol påverkar vår risk att drabbas av cancer, hjärt/kärlsjukdom, kroniska lungsjukdomar och diabetes typ 2.
  • Alla invånare listade vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg får erbjudande om hälsosamtal året de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år.
  • Att satsningen görs just i Hällefors och Ljusnarsberg beror på att här finns stor förbättringspotential eftersom folkhälsan här är sämre än i länets övriga kommuner.
  • I nästa steg kommer även hälsosamtalen att erbjudas till förstagångsföräldrar.

Hälsa, Örebro län | Hällefors/Kopparberg
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login