Snart kör Örebro kommuns slamtömningsbilar på biogas

By on 7 oktober, 2020

Örebro kommun har tecknat ett nytt avtal för slamtömning vilket ställer krav på att alla slamtömningsfordon ska köra på biogas. Fordonen tömmer avloppsslam från kunder med enskilda avloppsanläggningar runt om i kommunen och har tidigare haft diesel som drivmedel.

De tre slambilarna kör totalt närmare 7 400 mil per år, vilket innebär att vi ersätter drygt 43 000 liter diesel per år med ca 39 000 kg lokalt producerad och förnybar biogas. Därmed minskar kommunen sina koldioxidutsläpp med ca 53 000 kg per år. Att slamtömningsbilar kör på gas är relativt unikt i Sverige i dag:

– För att ta ett kliv framåt i miljöfrågan måste utvecklingen gällande drivmedel gå framåt och det gör den genom att vi vågar göra klimatmedvetna val. De typer av transporter som slamtömningen innebär lämpar sig väl för biogas. Då är det också viktigt att vi som aktör på marknaden ser till att vara en del i att driva fram energieffektiva lösningar, säger Helena Lindström, enhetschef för Avfall kundservice.

– För oss är det viktigt att bidra till att vi på Örebro kommun når klimatmålen och då är det en förutsättning att en så stor andel som möjligt av våra fordon kör på biogas. I samband med att det är dags att teckna nytt avtal finns det möjlighet att ställa krav på biogasdrift. Att beställa nya slambilar som går på biogas, är inte speciellt mycket dyrare än att köpa in vanliga slambilar. Förutom den rena miljövinsten, får vi dessutom mer erfarenhet av biogasdrift inom olika områden på köpet, konstaterar Helena Lindström.

Även Örebro kommuns hämtning av matavfall och restavfall sker sedan länge med gasbilar. Satsningen på biogas för slamtömning visar att det går att hitta vägar till mer hållbara transporter, bara viljan finns.

– Det är verkligen glädjande att vi har lyckats att upphandla slambilar som går på biogas. Det är inte många andra kommuner som har gjort det före oss. För att lyckas med omställningen gäller det att utmana det gamla. Att se möjligheter och våga tänka annorlunda. Genom den här upphandlingen har vi visat att det går att hitta nya miljövänliga lösningar bara man vill. Nu hoppas vi att fler följer efter och går över till ett hållbart och lokalt producerat drivmedel, vilket biogasen faktiskt är, säger Angelika Kvillebäck, affärsutvecklare på Tekniska förvaltningen Gas.

Fakta om biogas
Biogas består av metangas som bildas när organiskt material, t.ex. avloppsslam, livsmedelsavfall eller spannmål, bryts ner i en syrefri miljö, så kallad rötning. Detta kan ske spontant i naturen, till exempel i nedlagda deponianläggningar som Atle och Venan. Det kan också ske under kontrollerade former i en rötkammare på biogasanläggningar och avloppsreningsverk, som på Skebäcks avloppsreningsverk här i Örebro.

Arbetet med biogas har pågått länge inom Örebro kommun. Sedan 1 april 2020 finns en ny verksamhetsgren på Tekniska förvaltningen, Gas, som har i uppgift att öka gasproduktionen, få fler att använda biogas och ansluta sig till det lokala gasnätet.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login