Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten i Örebro län

Av på 17 september, 2020
Arkivbild

Tre av sju socialchefer i Örebro län som svarat på Visions Novus-enkät uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till, en av sju socialchefer anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer.

Enkäten har skickats till högst ansvariga tjänstepersoner för socialtjänst i länets tolv kommuner.

–  Resultatet av vår undersökning liksom de signaler vi får från Visions chefsmedlemmar är tydliga; resurserna räcker inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag. Vi har en lagstiftning som garanterar välfärdstjänster, därför måste det finnas resurser att tillgodose individers rättigheter i hela landet. För det behövs såväl nationella som lokala initiativ, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

De verksamhetsområden som anses påverkas särskilt negativt av de ekonomiska förutsättningarna är sociala barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen.

Svårigheterna är större i mindre kommuner som inte ligger i storstadslänen. Vision tror inte att enbart mer resurser kommer att vara tillräckligt för att skapa en jämlik socialtjänst i hela landet. Istället behöver ansvarsfördelningen förändras och det krävs modiga politiker som vill diskutera den känsliga frågan om kommunsammanläggningar.

Allra svårast är att arbeta uppsökande och förebyggande, vilket tre av sju socialchefer uppger.

I debatten om ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet ropas det ofta att socialtjänsten måste jobba mer förebyggande. För att klara det krävs tillräckligt med resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för socialtjänstens medarbetare. Det förebyggande arbetet måste också in i den nya socialtjänstlagen på ett tydligt sätt, säger Veronica Magnusson.

Visions Socialchefsrapport bygger på en enkät som genomförts av Novus under maj 2020. Därutöver har åsikter inhämtats via fokusgrupper och intervjuer med enskilda chefsmedlemmar.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Vision
Läs Visions Socialchefsrapport 2020 samt bilaga med regionala siffror https://vision.se/Opinion/rapporter/2020/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in