Snöskottningsregler ”en riktig brain freeze” för husägare

Av på 6 februari, 2019

Efter den senaste tidens kraftiga snöfall ligger snön i drivor utanför husen. Men vems ansvar är det egentligen att hålla trottoaren utanför tomtgränsen skottad och sandad? En genomgång som försäkringsbolaget If har gjort av reglerna i några av Sveriges större kommuner visar att den saken varierar beroende på var i landet du bor. Det kan finnas skäl att kolla upp hur det ligger till i din kommun – i värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig om någon halkar utanför ditt hus.

Under den senaste veckan har snön vräkt ner över stolar delar av Sverige och längs gatorna har plogbilarna kört i skytteltrafik. Men när det gäller gångvägar och trottoar utanför ditt hus råder olika regler kring ansvaret för sandning och skottning.

I Göteborg har villaägaren ansvar för snöröjning upp till tio meter utanför tomten, och kan bli skadeståndsskyldig om någon halkar. Däremot slutar Jönköpingsbons ansvar vid tomtgränsen.

Det är mycket förvirrande att det skiljer sig åt och det är många gånger svårt att hitta information om vad som gäller. Inom Stockholms kommun är det till och med olika vad som gäller i olika områden. Allt som allt är det nog för att ge husägare en riktig brain freeze, säger Caroline Starck, informationschef på If.

Förutom att det skiljer vem som har ansvaret för trottoaren, så skiljer även vad som ingår i ansvaret. I Göteborg har husägaren ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar är det 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen som gäller. I Norrköping är samma ansvarområde satt till minst 1,5 meter. Vidare uppmanas husägaren i Arboga att alltid skotta en cirka 1,2 meter bred gångbana för rullstol och barnvagn och i bland annat Bjuv är du specifikt skyldig att hålla rännstensbrunn utanför din fastighet fri från snö och is.

Många saknar samtidigt kännedom om hur reglerna ser ut där de bor. En undersökning som If gjorde för några år sedan visade att ungefär varannan svensk villa- eller radhusägare inte vet vad som gäller i den egna kommunen.

Det skulle underlätta om alla kommuner hade samma regler. Risken för olyckor ökar betydligt om ansvaret för att skotta och sanda på vägbanan faller mellan stolarna. Dessutom kan det bli svårt för exempelvis brevbärare och räddningstjänst att ta sig fram, säger Caroline Starck.

Dessutom kan okunskapen bli kostsam då fastighetsägaren kan bli skyldiga att betala böter om inte snöröjning och sandning sköts. Om det händer en olycka kan fastighetsägaren dessutom bli skyldig att betala skadestånd.

– Är man inte helt säker på vad som gäller i ens kommun är rådet att gå in på kommunens hemsida och läsa på, tipsar Caroline Starck.

När det gäller hyres- och bostadsrätter är det hyresvärden och bostadsrättföreningens ansvar att sanda, salta och skotta och även se till att istappar inte hänger ner över gatan.

Det här gäller i Örebro kommun:

Gå in på respektive kommunens hemsida om du vill veta exakta vad som gäller (http://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/trafik–gator/sno-halka–sandupptagning.html), vi har bara lyft några olika exempel från kommunen.

Örebro

Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.

Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

  • Det är alltid fastighetsägaren/villaägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten.
  • Ansvaret på fastighetsägaren innebär också att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på.
  • Det är också fastighetsägaren som ansvarar för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in