Snus och att snusa väcker ”anstöt”

Av på 9 januari, 2022

Trots att svenskt snus, och även på senare tid tobaksfria nikotinpåsar, har hjälpt Sverige att bli det första rökfria landet i Europa, enligt WHOs måttstock, tycker Transportstyrelsen att den 200 år gamla snustraditionen är ”stötande”! 

Kan det vara så att regeringen har lagt ett påbud på vissa statliga myndigheter att förbjuda omnämnandet av ordet ”snus” eller är det någon ”anti-allt” byråkrat på Transportstyrelsens påhitt? Dagligen snusar cirka 1,2 miljoner svenskar medan rökning nästan upphört helt. Är dessa snusare, som motsvarar drygt 17% av den svenska väljarkåren, verkligen ”stötande”?

Snusinnovatören Bengt Wiberg, styrelseordförande för innovationsbolaget Sting Free AB på Lidingö, beslöt sig för att ansöka om en personlig registreringsskylt till sin bil. Kostnaden uppgavs vara 6200 kronor för en period om 10 år. Ett välkommet bidrag till statskassan kanske, tänkte Bengt. Då Bengt ville ha en skylt som tydligt talar om vad han arbetar med försökte han först med ordet SNUS, men fick omedelbart avslag. Skam den som ger sig, Bengt skickade in en ny ansökan med ordet SNUSAR istället. Några månader senare kom det skriftliga beslutet i form av ett avslag från Transportstyrelsen. Motivationen var att det kan uppfattas som ”stötande”. Beslutet går dessutom inte att överklaga. Transportstyrelsens föreskrifter omnämner inte ordet snus eller andra specifika ”fula ord” över huvud taget. Istället framkom i Bengts samtal med Trasportstyrelsen att det är en av tjänstemännen framarbetad ”praxis”. När Bengt begärde att få ta del av denna praxis, i tron att det var en tillgänglig allmän handling, så visade det sig att den inte fanns att lämna ut i skrift. Det är oklart om denna ”praxis” över huvud taget finns nedskriven.

Ett försök att registrera före detta statsminister Stefan Löfvens namn på Transportstyrelsens hemsida för personliga registreringsskyltar godkändes dock direkt, trots att flera politiker i politisk opposition kanske ibland uppfattade honom som stötande. Dubbelmoralen när det gäller det svenska snuset är stor även hos andra svenska myndigheter som t.ex. socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten, trots att snus hjälp Sverige nå den lägsta andelen dagliga rökare i hela Europa.

Internationellt är Sverige känt för att vi har Europas lägsta andel rökare, med endast 5% dagliga manliga rökare, enligt den senaste EU Eurostat statistiken från 2021 (a). Vi har även den avgjort lägsta andelen förekomst av lungcancer, muncancer, kardiovaskulära sjukdomar och vissa andra sjukdomar samt lägst tobaksdödlighet i Europa. Hur kan detta komma sig, då svenskarna konsumerar ungefär samma mängd tobak per år som EU-genomsnittet? Svaret är internationellt känt och kallas The Swedish Experience (b). Vi konsumerar totalt lika mycket tobak som EU-snittet, men snusar i betydligt högre utsträckning istället för att röka. Detta har gjort att Sverige har lägst tobaksorsakad dödlighet i hela EU. I Norge och Island ser vi samma utveckling. Andelen rökande norrmän i åldern 16-24 år är nu nere i rekordlåga 1% enligt den norska statistiska centralbyrån (2020). Man har istället gått över till snus i hög grad. För 20 år sedan var andelen rökare 30% i samma åldersgrupp (c). 

Amerikanska FDA (Food and Drug Administration) godkände 2019 åtta sorters svenskt snus (Swedish Match Generalsnus) som första så kallade Modified Risk Tobacco Product (MRTP) i FDA’s historia, vilket innebär att dessa produkter öppet får marknadsföras som mindre skadliga för hälsan än cigaretter. Forskningen på svenskt snus är mycket betydande. År 2017 publicerade den vetenskapliga tidskriften The Lancet, världens mest omfattade så kallade meta-data studie, omfattande all publicerad forskning om dödsorsaker och sjukdom de senaste 26 åren i världen. För svenskt snus var den vetenskapliga slutsatsen att dessa produkter inte orsakar någon förhöjd relativ risk för någon sjukdom alls (d). Karolinska Institutet publicerade i maj 2020 en studie omfattande 418 369 svenska män som följts under en mycket lång tidsperiod (motsvarande 9,2 miljoner levnadsår), att normal användning av snus dvs 4 dosor eller mindre per vecka, minskar den relativa risken för muncancer med 35% jämfört med personer som inte snusar alls (e). 

Forskning konstaterar vidare att Nikotin i sig självt är inte vad som orsakar cancer och död i förtid. ”Nikotin är det som får människor att använda tobaksprodukter. Men det är de tusentals kemikalier som finns i tobak och tobaksrök som gör tobaksanvändning så dödlig” skriver bl.a. amerikanska FDA (f). Nikotin förordas av bl.a. WHO som ett sätt att sluta röka genom produkter som tuggummi, plåster, sprayer, tuggtabletter mm innehållande nikotin. Dessa produkter marknadsförs så gott som dagligen i svensk tv.

Om Sting Free AB: Företaget har uppfunnit en ny portionspåse teknologi med en skyddande sida mot tandköttet som eliminerar sveda och de främsta orsakerna till irritation och andra problem med tandkött och munslemhinna. Sting Free AB konstaterar i enkätundersökningar att svidande, oavsett när det svider, i hög grad upplevs som obehagligt och att andelen snusare som 2021 oroat sig över sin munhälsa pga. sin snus och/eller nikotinpåsekonsumtion är tillika ledes hög. Företaget har haft initial hjälp av bl.a. några av Sveriges främsta tandläkare. Nikotinpåsen fungerar oavsett innehåll och kan liknas vid en ”GoreTex” teknologi för alla sorters portionsförpackade nikotinprodukter. Produktlansering planeras att ske i företagets regi under 2022. Stingfree teknologin är patentgodkänd i Sverige, USA och snart i hela Europa och har vunnit flera utmärkelsen bl.a. ”Most Exciting Newcomer to the Industry” i New York med motiveringen att den kan hjälpa rökare skademinimera genom att underlätta övergång från rökning till avsevärt mindre skadligt snus (för de som inte helt kan avstå nikotin) samt att det är ”den största snusinnovationen sedan uppfinnandet av portionssnuset”. Swedish Match har ett icke exklusivt avtal för Stingfree teknologin. 

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sting Free 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in