Sociala aktiviteter ska bidra till vardagsintegration

By on 4 juli, 2022
Foto: Kompis Sverige

Sociala kontaktar behövs för att människor ska kunna etablera sig i samhället. Den ideella föreningen Kompis Sverige ges nu förnyat förtroende och stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Genom sociala aktiviteter där nya och etablerade svenskar möts och lär känna varandra i vardagen vill Kompis Sverige ta tillvara den enorma potential som finns i det svenska föreningslivet.

Kompis Sverige har sedan 2013 anordnat sociala gruppaktiviteter främst i Stockholmsområdet. Förutom att bidra till möten mellan nya och etablerade svenskar bidrar aktiviteterna till språkträning, ökad förståelse för samhället samt möjligheten att upptäcka nya platser. Målet är att, genom samarbete med stora rikstäckande organisationer som t ex Friluftsfrämjandet och Håll Sverige Rent samt med museer och andra mer lokala kulturaktörer, kunna erbjuda fler mötesplatser för vardagsintegration över hela landet.  

”Integration handlar i grunden om möten mellan människor. Som ett resultat av en växande segregation sker tyvärr många av dessa möten inte naturligt i vardagen. Samtidigt vet vi att viljan finns, men det krävs att vi tänker till lite för att inkludera nya människor i det rika kutur- och föreningsliv som finns runt om i Sverige. Vi vill ge fler möjlighet att ta del av det rika utbud av aktiviteter som finns på många håll i Sverige, samtidigt som vi bidrar till att föreningar och arrangörer når en bredare målgrupp och får möjlighet att göra konkret skillnad för integrationen,” säger Johan Bäckström, verksamhetschef på Kompis Sverige.

De senaste åren har Kompis Sverige, bland annat med stöd av Postkodstiftelsen, skalat upp sitt Kompisprogram till att nå tusentals människor över hela Sverige. Nu ges föreningen förnyat förtroende från Postkodstiftelsen för att nå ännu fler och dessutom ta tillvara den potential som finns i svenskt föreningsliv.  

”Bristande språkkunskaper och nätverk försvårar för nya svenskar att fullt ut bli en del av samhället. Samtidigt finns i Sverige ett rikt föreningsliv men det, liksom samhället är ofta segregerat. Genom att möjliggöra för föreningslivet att nå ut till nya målgrupper så kan man både bidra till ökat ideellt engagemang men också till vardagsintegration och nya möten, vilket gynnar alla,” säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet startar 1 augusti och pågår under 2022 och 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Kompis Sverige

You must be logged in to post a comment Login