Sociala faktorer förbättrar bedömningen av självmordsrisk efter utskrivning

By on 20 mars, 2023
Foto: Pixabay

En ny studie har visat att bedömningen av risken för självmord efter utskrivning från sjukhus kan förbättras genom att ta hänsyn till sociala faktorer. Forskare vid University of California, San Francisco, har funnit att de sociala faktorerna för hälsa, såsom utbildning, inkomst och bostadsomständigheter, är starkt kopplade till risken för postoperativt självmord.

För närvarande används en rad kliniska faktorer, inklusive tidigare självmordsförsök, depression och ångest, för att bedöma risken för självmord hos patienter efter utskrivning från sjukhus. Men studien visar att dessa faktorer endast förklarar en del av variationen i självmordsrisken och att sociala faktorer bör beaktas för en mer fullständig bedömning.

Forskarna menar att inkluderingen av sociala faktorer i bedömningen av självmordsrisk kan leda till bättre identifiering av patienter som är i behov av extra stöd och öka möjligheterna för framgångsrik förebyggande insatser. De uppmanar sjukvårdspersonal att arbeta nära med socialarbetare och andra relevanta aktörer för att säkerställa att patienterna får den hjälp de behöver efter utskrivning från sjukhus.

”Självmord är en allvarlig utmaning för samhället och det är viktigt att ta alla tillgängliga steg för att förebygga det.”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping. ”Studien ger en viktig påminnelse om att vi inte bara behöver fokusera på kliniska faktorer, utan också ta hänsyn till de sociala faktorerna för hälsa för att förbättra vår förmåga att förutse och förebygga självmord”, fortsätter David Grönte.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login