Sociala medier-beroende kopplat till fattigdom

By on 26 januari, 2023
Foto: Pixabay

En ny studie från University of Glasgow i Skottland visar en koppling mellan fattigdom och sociala medier-beroende. Studien, som publicerades i tidskriften Social Science & Medicine, undersökte hur ekonomiska förhållanden påverkar användningen av sociala medier och fann att personer som lever i fattigdom är mer benägna att bli beroende av sociala medier.

Forskarna använde data från en longitudinal studie av över 3000 vuxna i Storbritannien för att undersöka sambandet mellan fattigdom och sociala medier-beroende. De fann att de som levde i fattigdom var mer benägna att använda sociala medier som en form av flykt och att de hade svårare att kontrollera sin användning av sociala medier.

”Studie visar att det finns ett starkt samband mellan ekonomiska förhållanden och sociala medier-beroende. Personer som lever i fattigdom kan använda sociala medier som en form av flykt från deras verkliga liv, och detta kan leda till ett beroende”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri.

Forskarna påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till ekonomiska förhållanden när man undersöker användningen av sociala medier och att mer forskning behövs för att förstå hur fattigdom påverkar beroendet av sociala medier.

”Studien är den senaste i en rad av forskning som visar på en koppling mellan sociala medier och psykisk hälsa. Det är viktigt att fortsätta undersöka hur sociala medier påverkar oss och vårt välbefinnande, särskilt när det gäller de som redan lever i svåra ekonomiska förhållanden.”, fortsätter David Grönte.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login