Socialstyrelsen hade rätt: ADHD-droger till vuxna motverkar narkotikabekämpningen.

Av på 13 april, 2013

Socialstyrelsens”profetia” om förskrivningen av ADHD-droger till vuxna redan år 1996 slog in: skyhöga doser, kraftigt missbruk, utskrivning av amfetamin till amfetaminmissbrukare. Är det dags för åklagarmyndigheten att gripa in – igen?

Kritiker av ADHD-diagnoser och pillerutskrivning har fått rätt i allt. Det har också de förutseende tjänstemän på Socialstyrelsen som den 21 maj 1996 varnade för utskrivning av amfetamin till vuxna.

Socialstyrelsen skrev då – innan Gillberggruppen bröt sig in och tog över myndighetens agerande: ”Ökad legal förskrivning av centralstimulerande medel kommer att motverka narkotikabekämpningen. ”

Man såg de stora farorna i den luddiga diagnosen och skrev: ”Även amfetaminmissbrukare kommer att kunna hävda att de har behandlingsberättigad diagnos och kräva utredning för att få licensförskrivning.”

ALLA farhågor slog in.

Idag har vansinnet eskalerat till en punkt där ledande biologiska psykiatriker i Sverige till och med säger att de flesta amfetaminister har ADHD och bör få amfetamin i höga doser!

Som till exempel Bo Söderpalm, expert hos SBU och i styrelsen för Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN). Enligt föreningen Attention säger Söderpalm att socialtjänsten ska KRÄVA att behandlingshem gör ADHD-utredningar och ger amfetamin. De hem som inte ställer upp på det ska inte få några avtal och inget stöd från samhället. Söderpalm begär med andra ord ett indirekt förbud mot drogfri behandling av missbrukare.

Läkemedelsverkets expert Lars von Knorring har krävt att SKYHÖGA doser rent amfetamin (Metamina) ska skrivas ut till missbrukare, och säger att det ”råder också en överväldigande enighet bland de specialsakkunniga på vuxna med ADHD och missbruk om att dessa kräver höga doser.”

De”specialsakkunniga” var psykiatriker som Bo Söderpalm och Johan Franck, vetenskapligt råd inom Kriminalvården. Som KMR berättat om tidigare har hästdoser amfetamin skrivits ut på Johan Francks klinik i Stockholm till personer med ett lätt missbruk – med katastrofala resultat. Se mer här >>

I nuet har dessa psykiatriker genom sin legala langning av Concerta, Ritalin och Metamina skapat ett missbruk i Sverige som man lätt kan ta del av via nätdiskussioner. Det finns hundratals sidor och kan låta så här:

  • ”jag har stark ADHD och får 80 mg ritalin per dag, har aldrig tagit den som jag ska, bara missbrukat men om jag krossar 40mg och snortar får jag lite effekt,och fortsätter jag sedan så blir jag rejält speedad”;
  • ”Jag vet inte vad Concerta kostar svart eftersom jag har diagnosen ADD och får ut skiten i stort sett gratis … På detta sätt blir jag speedad, kan fånga kulor och räkna snabbare än miniräknare på doser 108mg och uppåt”;
  • ”jag har conecrta utskrivet fr 72mg (2*36mg dagligen, för att bli “påtänd” käkar jag då minst 10 54mg tuggade såklart eftersom det är depot”;
  • ”Har just lyckats få min psykiater att skriva ut Ritalina till mig (bågade ihop att jag har ADHD osv), men inte kapslar utan vanliga tabletter om 10 mg. Min fråga till er experter är nu hur många av dessa som man bör ta för att ha lite skojj?”;
  • ”Drar Concerta (samma sak som Ritalin) just nu, har det utskrivet. Uppgången är VÄLDIGT skön måste jag säga, speciellt om man lyssnar på musik.”;
  • ”Jag har fått både concerta och ritalin utskrivet för nån vecka sedan trots att jag har ett långt missbruk bakom mig med cs. Detta vet min psykiatriker om. Jag gjorde adhd testet och hade klar adhd. Det värsta är att jag inte kan låta bli att tugga sönder kapslarna på concertan för att få en kickeffekt..”.

På 1960-talet skapade några få missbrukspsykiatriker en katastrofal spridning av legalt amfetamin i samhället. Vi hann aldrig hämta oss från den missbruksvågen. Den främste av dessa sade då: ”Man kan inte bota en narkoman genom att förbjuda honom eller undanhålla honom narkotika. De är i samma behov av sitt narkotika som ett svältande barn är av sitt bröd.”

Det är i grunden den filosofi som nu tagits till heders igen.

År 1967 krävdes det hot från åklagare om husrannsakan på Läkemedelsverket för att några effektiva åtgärder skulle vidtas mot spridningen av den legala narkotikan. Alla amfetaminpreparat drogs in från marknaden 1968.

Är det inte dags att åklagarmyndigheten nu griper in igen innan det blir försent?

Se Socialstyrelsens “profetia”:
http://www.kmr.nu/pdf/sos_adhd_problematik.pdf

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in