Socialtjänstens semestrar drabbar våldsutsatta kvinnor

Av på 11 augusti, 2013

Att semesterledighet bland socialsekreterare försvårar kvinnojourernas arbete under sommaren är ett tecken på frågans låga prioritet inom kommunerna. För ett år sedan krävde Carin Götblad, Nationell samordnare mot våld i nära relationer, bättre semesterplanering inom offentlig stödverksamhet.

– Man måste göra det inom offentlig verksamhet inför nästa sommar, ett absolut måste, sa Carin Götblad i Ekot 1 augusti 2012.

Fortfarande upplever dock varannan kvinnojourer SKR pratat med att socialtjänstens semesterplanering drabbar våldsutsatta kvinnor och deras barn. Den vanligaste anledningen är att sommarvikarier inom kommunens kvinnofridsarbete är dåligt insatta i ärendena eller saknar tillräcklig kunskap om våld i nära relationer och vilka rättigheter kvinnorna och barnen har.

Ärenden som gäller våldsutsatta kvinnor kan också ”stå still” under sommaren både hos polisen och socialtjänsten när den som är ansvarig inte är på plats. ”Det finns risk att kvinnan åker hem trots stora risker”, säger en av SKR:s kvinnojourer.

En kvinnojour berättar om hur de måste låna ut pengar till kvinnorna i boendet så att de ska kunna köpa mat, eftersom ekonomihandläggaren på socialtjänsten är på semester och utbetalningar av försörjningsstöd förskjuts.

Ibland finns inte vikarier, vilket gör att myndigheter, sjukvård och andra inom socialtjänsten i högre grad vänder sig till kvinnojouren för rådgivning.

– Under sommaren blir det särskilt tydligt att de idéburna kvinnojourerna utgör samhällets skyddsnät. Att kommunernas kvinnofridsarbete stannar upp när enskilda socialsekreterare går på semester är ett tecken på hur svag stödkedjan är och var den brister. I framtiden hoppas vi att stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn ska omfattas av den generella välfärden. Vår erfarenhet är att många kommuner fortfarande inte till fullo har förstått att ansvaret för att stötta och skydda invånare som utsätts för våld av en närstående vilar på dem, säger SKR:s ordförande Carina Ohlsson.

SKR:s kvinnojourer öppna under sommaren
Nästan alla SKR:s kvinnojourer har öppet hela sommaren. Arbetet på jourerna flyter på som vanligt, mycket tack vare ideella krafter som gör det möjligt för personalen att ta semester. Trycket på jourerna varierar, men de flesta upplever ett konstant antal hjälpsökande året runt. Sommaren kan till och med vara lite lugnare än vanligt, eftersom många är bortresta eller kämpar för att hålla ihop familjen under barnens sommarlov. Det betyder inte att våldet upphör under semestern, utan att många väntar med att söka hjälp till hösten då vardagen återvänt.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in