Söker bot på handeksem hos vårdpersonal.

By on 11 mars, 2013

Hudläkare i Sverige slår larm om att vårdpersonal allt oftare tycks söka hjälp på grund av handeksem och att det kan vara det flitiga användandet av skyddshandskar som orsakar besvären.

Handeksem ökar – Men varför?
Under många år har vårdpersonal haft olika hudbesvär på grund av de handskar som används i vården. På 1990-talet var det framför allt naturgummi (”latex”) i handskarna som gav problemen. I dag används mest handskar av syntetgummi eller andra syntetmaterial. Materialet kan vara en bidragande orsak till problemen, men det kan även handla om rutiner, handhygien, arbetsbelastning eller andra arbetsmiljöproblem.
– Vi har återigen noterat att vi träffar fler patienter från vårdsektorn med handeksem och vill ta reda på varför, säger Magnus Lindberg, professor på Hudkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. För vissa skapar eksemen stora problem i och med att de kan innebära svårigheter att arbeta.

Nationell expertis samlas i Örebro
Hur stora problem är fortfarande oklart. Därför samlas svensk expertis för ett nationellt seminarium i Örebro den 13 mars där frågan ska diskuteras. Målet med seminariet om handskar i vården är att uppdatera kunskapsläget om handeksem och handskar i sjukvården och diskutera hur man bör gå vidare med kunskapsspridning och nationella riktlinjer.
­- Frågan är om det verkligen är en reell ökning eller om det bara är fler som söker hjälp för problemen, säger Magnus Lindberg. Han kommer bland annat att initiera en kartläggning över problemens omfattning, vilka orsaker som ligger bakom besvären och därefter ta fram strategier för att komma tillrätta med problematiken bland vårdpersonalen.

Läs vidare om seminariet på >>

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login