Somalia vittnar om våld, flykt och matbrist.

By on 15 februari, 2013

Krisen i Somalia är långt ifrån över. Våld, flykt och matbrist är vardag för många somalier. Det humanitära biståndet måste fortsätta att prioriteras till de södra delarna av landet och måste stå fritt från politiska agendor.

I en rapport som släpps i dag visar Läkare Utan Gränser att våld, flykt och matbrist är huvuddragen i Somalias humanitära situation. Rapporten, med titeln Hör min röst, bygger på vittnesmål från mer än 800 somaliska patienter, som behandlats vid Läkare Utan Gränsers kliniker, i Somalia och i flyktingläger i Etiopien. Patienterna är mycket sårbara och saknar grundläggande element för sin överlevnad; såsom mat, hälsovård och skydd mot våld.

­− Jag har tvingats på flykt mer än 10 gånger i mitt liv. Min make dog i en attack, och två av mina barn dog för att jag inte kunde ge dem mat, sade en kvinna, 25 år, från Lower Juba.

Över hälften av de personer som intervjuats rapporteras har lämnat sina hem på grund av våld och rädsla för angrepp. Ytterligare en tredjedel anger brist på mat, som den viktigaste orsaken till flykt.

Det humanitära biståndet måste förbli prioriterat i de södra delarna av centrala Somalia och ges oberoende av den politiska dagordningen, betonar rapporten.

– Medan den somaliska regeringen och det internationella samfundet kämpar för en ljusare framtid i Somalia, med fokus på stabilitet och utveckling, får vi inte glömma att tusentals människor fortfarande utsätts för extrema nivåer av våld och är i behov av akut livräddande hjälp, säger verksamhetschef Joe Belliveau, från Läkare Utan Gränser.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login