Somaliland i fokus för hållbar affärsutveckling med Sverige

By on 11 mars, 2021

Efter förfrågan från ministeriet i Somaliland om stöd i utvecklingen av hållbara miljöer har flera affärsprocesser startat. Det är Gästrike åtvinnare som tillsammans med Dalarna Science park och Smart City Sweden under två år har genomfört studiebesök och introducerat projekt i städerna Berbera, Hargeisha och Odweine. Flera svenska företag har involverats för att bistå med kunskap och kompetens samt material inom ex återvinning och avfallshantering, solcellsdriven gatubelysning, matlagning till skolor med solenergilösning, kylhantering av medicin och mat, skogsplantering mm. Somalilands kommuner är beredda att göra investeringar i utvalda delar samt bistå med ca 250 000 US $ för en trädplanteringsanläggning.

Somaliland, som ligger i Östafrika, har intresse att utvecklas till ett smart, hållbart område och vill ha nya innovationer, kunskap och affärskontakter med omvärlden. Ministrar i Somaliland har därför sökt kontakt med Sverige för stöd i att ta sig an utmaningarna att bygga hållbara städer och tänka smart. Gästrike återvinnare har goda kunskaper inom avfallshantering och återvinning och bred internationell erfarenhet tillsammans med Dalarna Science Park har dialog och besök genomförts för att bidra med smarta lösningar och affärskontakter.

Ett av företagen som just nu levererar både kunskap och kvalificerad teknik är Borlängebaserade QC Renewable Energy.

-Vi har nu fått ett stort kontrakt på gatubelysning i Berbera och ska inom kort installera 500 solcellsdriven belysning där energi lagras under dagen och används kvällstid. Vi har även flera kontrakt om att installera solcellspaneler till privathus i de tre utvalda kommunerna. Det känns riktigt bra att kunna bidra med en hållbar kvalitetssäkrad lösning som kommer att gynna både klimatet, ekonomin och befolkningen. El är dyrt i Somalia och vi vet att speciellt kvinnor och barn kommer ha stora fördelar av ett säkrare elsystem, säger Faisa Gura och Muse Farah, som har egen erfarenhet från sin uppväxt i Somalia och intilliggande Kenya.

Både två är högskoleutbildade energiingenjörer från Högskolan Dalarna med solcellslösningar som sin specialitet. De driver sedan drygt ett år företaget QC Renewable Energy med bas i Borlänge. Och denna satsning och affär i Somalia är en dröm som går i uppfyllelse; att få leverera kunskap tillbaka och höja levnadsstandarden i barndomslandet. Just nu befinner sig Muse i Somaliland och kontaktar kunder, skriver kontrakt medan Faisa arbetar med företagets ekonomi och försäljning från Borlänge.

Till satsningen har även introducerats Nilar, ett svenskt företag med kompetens inom solcellsdrivna batterier, som ska prova sina batterier på plats i Somaliland.

Utveckling av avfallshanteringen i de tre kommunerna är också mycket viktigt och här behövs en tydlig strategi för att utveckla denna;

-Vi har nu arbetat med Somaliland i flera år och skapat en stark kontaktyta med MOU:s med tre kommuner och med Minister of Investment. Vi kan se att intresset för Sverige och svenska företag har tagit fart. Vårt arbete ska ge möjlighet till en hållbar utveckling i Somaliland, där det förhoppningsvis också kan ge arbetsmöjligheter på plats och att svensk miljöteknik kan utnyttjas och svenska företag kan etablera sig på den östafrikanska marknaden. Gästrike återvinnare kommer att jobba med att utveckla både planering, organisation och uppföljning och förhoppningsvis får de ansvariga kommunerna möjlighet till delfinansiering för att säkra deponier och skapa möjligheter till återvinning.

Ytterligare en satsning som görs är på skogsplantering i regionen då mycket av befintlig skog avverkats eller brunnit upp? Genom företaget BCC Plant the Planet från Landskrona, ska flera trädplanteringsanläggningar genomföras i Somaliland. Målet är att erbjuda lösningar inom både återbeskogningsprogram samt projekt mot kommersialiserad skogsindustri.

Tempix i Gävle är experter inom säkring hantering av kylkedjan för mat och mediciner. Företaget har varit på plats i Somaliland och diskuterat olika behov och lösningar. Syftet är att hålla hög kvalitet för att undvika sjukdomar och säkra hållbara leveranser av medicin till olika områden där det kan bli stor skillnad i temperaturer.

Värmländska Sunfuria från Arvika, som producerar innovativa, hållbara koklösningar som drivs av solfångare, kommer att erbjuda skolor och ev hotell att testa deras lösningar som ett alternativ till elektricitet.

-Vi har levererat energilager som skall fyllas med återvunnen motorolja samt spisar som ska laga mat till 700 barn i en skola i Kenya. Elen är dyr och ibland en bristvara vilket får konsekvenser. Att få utveckla och testa vårt soldrivna kök till ännu ett land, känns bra då det bidrar till bättre klimat i och med att vi återvinner spillolja. Vår unika, patenterade lösning möjliggör matlagning även när solen inte skiner. Vi hoppas att vår teknik får en bra spridning och sparar mycket pengar och skog som inte alltid återplanteras. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet, menar Adam Fjaestad, vd för Sunfuria.

Mycket är på gång i Somaliland och exportplattformen Smart City Sweden är en möjliggörare för hållbar utveckling av städer. Somalilands kommuner bidrar själva till utvecklingen och kommer att göra investeringar i landområden samt finansiera solenergibelysningen i Berbera samt betala pilotprojektet för investeringen i solenergi för privathushåll.

-Det känns riktigt bra att vi kan bidra med kunskap och kompetens och en smart innovativ affärsutveckling mellan länderna. Att kraftsamla och arbeta strategiskt gör att Sverige bevisar att vi är innovativa och nytänkande; och det allra bästa är när vi får dela med oss, koppla ihop kunskap med kompetens och att det kommer företags affärsutveckling och andra länders behov till nytta, säger Ann-Louise Larsson, projektledare Smart City Sweden, nod mitt.

Vill du veta mer om Smart City Sweden sök gärna på www.smartcitysweden.com

Från Dalarna Science Park drivs projektet för nod mitt där Värmland, Gävleborg, Västmanland, Örebro län samt Dalarna ingår.

Världen | Somaliland
Örebronyheter

Källa: Dalarna Science Park 

You must be logged in to post a comment Login