Sommar, sol och nya tidtabeller

Av på 20 maj, 2019
Sommarens tidtabell börjar gälla från den 17 juni 2019

Den 17 juni 2019 byter Länstrafiken tidtabell för både region- och stadsbussar. I samband med de nya sommartiderna sker en del förändringar i kollektivtrafiken som är värda för resenärer att känna till.

Förändringar som påverkar stadstrafiken i Örebro
Örebro kommun öppnar upp Skebäcksbron för trafik vilket innebär att Linje 9 och 22 kommer att återgå till sina ordinarie körvägar med start den 17 juni.

– Öppningen av Skebäcksbron har varit mycket efterlängtat bland våra resenärer. Framförallt våra arbetspendlare som återigen kommer att kunna resa till och från USÖ-området på ett smidigt och enkelt sätt med stads- och regionbuss, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

Under sommaren kommer linje 10 och 78, som går mellan Lundby-Universitetet respektive Örebro resecentrum-Risbergska skolan, ha ett sommaruppehåll och därmed inte gå i trafik förrän 19 augusti 2019, då skolorna startar igen och hösttidtabellen börjat gälla.

Förändringar som påverkar regionbusstrafiken i Örebro län
Arbetsskytteln som trafikerar mellan Karlskoga resecentrum och industriområdena Björkborn, Bofors och Rosendal kommer att ha ett sommaruppehåll vecka 28-31 i samband med att industrierna stänger över sommaren.

Bortsett från de nya sommartidtabellerna så genomförs inga förändringar som ska påverka körvägar eller hållplatser för regionbusslinjerna i länet eller stadstrafiken i Lindesberg och Karlskoga


Planerade banarbeten i sommar som påverkar tågtrafiken i Örebro län

30 maj-2 juni
Samtliga tåg till och från Hallsberg kommer att ställas in och ersättas med buss. Banarbetet vid Hallsberg innebär att samtliga tåglinjer som skulle ha passerat Hallsberg station får en ändrad körväg som innebär att restiden blir något längre än beräknat.

8-9 juni
Ett planerat banarbete i Västerås kommer att påverka resenärer på sträckan Stockholm-Västerås–Örebro(-Göteborg). Tågen kommer att ersättas med buss och restiden kommer därmed bli längre än beräknat.

6-28 juli
Ett planerat banarbete mellan Bålsta-Stockholm kommer att påverka resenärer på sträckan Stockholm-Västerås–Örebro(-Göteborg). Tågen kommer att ersättas med buss och restiden kommer därmed bli längre än beräknat.

8 juli-12 augusti
Ett planerat banarbete mellan Örebro och Ställdalen gör att tågen till och från Lindesberg och Kopparberg körs med ersättningsbuss från Örebro resecentrum. Från Ställdalen går det sedan tåg norrut.

Planerade banarbeten och övrig trafikinformation som påverkar tågresor publiceras löpande på sj.se.

De nya sommartiderna för busstrafiken finns att söka fram via reseplaneraren på lanstrafiken.se och i Länstrafikens app. Sommartidtabellerna för tågtrafiken började gälla 1 maj och finns att söka fram på resrobot.se.

Lokalt | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in