Sommarens bästa utflyktsmål i Örebro för att hitta energi och ladda batterierna

Av på 29 juni, 2021

En ny Sifo-undersökning från Vattenfall visar att pandemin har gjort invånarna i Örebro mer miljömedvetna. Dessutom anser en tredjedel av dem att energibolagen har störst ansvar i omställningen till en fossilfri framtid. Med den nya utflyktsguiden Powerwalks vill Vattenfall visa upp projekt och initiativ som alla på något sätt bidrar till just detta. 

Med den nya digitala utflyktsguiden vill Vattenfall ta med sina kunder ut till alla de spännande områden där omställningen mot en fossilfri framtid pågår, genom fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och naturvårdsinsatser. I Örebro län är det exempelvis möjligt att åka från Askersund ända till Sälen i Dalarna med elbil tack vare Vattenfalls nätverk av laddstationer. Eller varför inte spana in solpanelerna på Sjöängen invid sjön i Askersund som ingick i ett projekt mellan kommunen och Vattenfall. Totalt finns 82 olika platser att uppleva med hjälp av guiden. 

– Vårt fortsatta arbete mot en fossilfri omställning hade inte varit möjligt utan våra kunder. Powerwalks är ett sätt för oss att visa upp det arbete som har gjorts, och som görs hela tiden. Bland annat genom våra många fossilfria energikällor och industrisamarbeten. Du som kör elbil i sommar kan dessutom stanna till vid någon av våra laddplatser utmed vägarna och tanka med fossilfri el, säger Johanna Forslund, privatmarknadschef på Vattenfall. 

Vattenfalls undersökning, genomförd av Kantar Sifo, visar att hela 75 procent av invånarna i Örebro vill tillbringa mer tid i naturen. I samma undersökning uppger dessutom hälften att pandemin har gjort dem mer miljömedvetna. Powerwalks blir ett enkelt sätt att kombinera naturvistelser med kunskap om Vattenfalls energisatsningar, som blir möjliga genom alla kunder som har fossilfria elavtal. 

– Under Vattenfalls 112 år har vi som statligt ägt bolag varit en viktig del av Sveriges energiförsörjning. Utan att då 1909 veta om det så byggde vi starten för fossilfri elinfrastruktur. Vi har verksamhet och projekt i stort sett i hela landet och då känns det bra att kunna tipsa utflyktssugna om energigivande platser att besöka, där vi dessutom jobbar för en fossilfri framtid, säger Lasse Ejeklint, Klimatcoach på Vattenfall.


Bilaga Vilka anser du har störst ansvar i att bidra i omställningen till en fossilfri framtid (Max tre alternativ) 

Totalt 

Örebro län 

Konsumenter genom att förändra sina vanor, t.ex. resor, mat, energianvändning 

48 % 

51 % 

Näringslivet genom att erbjuda mer klimatvänliga tjänster och produkter 

52 % 

44 % 

Politiker genom beslut som förändrar hur vi lever, reser och konsumerar 

60 % 

43 % 

Forskare genom att utveckla ny teknik och lösningar 

34 % 

35 % 

Energibolag genom att investera i fossilfria energikällor 

32 % 

32 % 

Skolor och myndigheter genom att lära ut och uppmuntra till t.ex. ökad energieffektivisering 

10 % 

12 % 

Annat 

2 % 

4 % 

Jag tycker inte det är viktigt att Sverige minskar sin klimatpåverkan 

6 % 

9 % 

…………….

Skulle du vilja tillbringa mer tid i naturen? 

Totalt 

Örebro län 

Ja 

64 % 

63 % 

Ja, men jag har inte den praktiska möjligheten 

6 % 

6 % 

Ja, men jag vet inte vart jag kan åka 

5 % 

4 % 

Ja, men jag har för långt till naturen 

2 % 

2 % 

Nej 

19 % 

21 % 

Vet ej 

4 % 

4 % 

…………….

Har coronapandemin gjort dig mer medveten om människans miljöpåverkan? 

Totalt 

Örebro län 

Ja 

11 % 

17 % 

Ja, något 

32 % 

33 % 

Nej 

53 % 

45 % 

Vet ej 

4 % 

5 % 

…………….

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Vattenfall

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in