Sommarlovet innebär stress för många föräldrar

By on 24 juni, 2024
Arkivbild

En ny undersökning av Länsförsäkringar, genomförd av Verian, visar att många föräldrar känner en betydande ekonomisk stress över att inte få ihop ett tillräckligt bra sommarlov till barnen.

Både när det gäller ekonomin, som  att hitta meningsfulla aktiviteter till barnen.

– Ett tufft ekonomiskt klimat begränsar många föräldrars möjligheter att fylla barnens sommarlov med meningsfulla aktiviteter. För många barnfamiljer innebär därför sommaren hårda prioriteringar och en balansakt mellan viljan att ge sina barn det bästa och en begränsad semesterkassa. Detta riskerar att öka stressen i familjen vilket i slutändan kan påverka hälsan negativt, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. 

Stress över barnens sommarlov, som bidrar till fysisk ohälsa

Enligt Länsförsäkringars nya undersökning, genomförd av Verian på Sifopanelen, uppger var femte barnfamilj (19 procent) att de känner ekonomisk stress över att inte ha råd att få ihop till ett tillräckligt bra sommarlov till barnen.

Denna stress är mest påtaglig bland barnfamiljer med en inkomst under 35 000, kronor där hela 47 procent uppger att de är ekonomiskt stressade av barnens sommarlov. Motsvarande andel bland barnfamiljer med en hög inkomst (över 84 000 kronor) uppgår till 5 procent.

Ensamstående föräldrar sticker också ut med en andel på 32 procent som uppger att de känner stress, som kan jämföras med 16 procent för sammanboende föräldrar.

Undersökningen visar också att det finns en tydlig koppling mellan ekonomisk oro och fysisk ohälsa. Bland de 19 procent som känner av ekonomisk stress över barnens sommarlov uppger 6 av 10 att denna stress påverkat deras fysisk hälsa.

− Barnens sommarlov är något många ser fram emot, men undersökningen visar att lovet kan utgöra en källa till ekonomisk stress, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar:

– Alla föräldrar vill ge sina barn en fantastisk sommar men för många, särskilt de med begränsad ekonomi, innebär sommaren ett antal svåra beslut om hur man ska få råd med meningsfulla aktiviteter för barnen. Den upplevda stressen riskerar i sin tur att påverka den fysiska hälsan negativt.

Barnens vanligaste aktiviteter under sommarlovet

Många barnfamiljer har svårt att fylla barnens sommarlov med meningsfulla aktiviteter, i undersökningen framgår att 36 procent av de tillfrågade föräldrarna anser sig ha svårigheter med det. Här är det främst föräldrar med låg inkomst som sticker ut. I den gruppen uppger var femte (20 procent) av föräldrarna, att de inte kommer göra något särskilt med barnen jämfört de med hög inkomst (7 procent).

På en flervalsfråga om planerade sommarlovsaktiviteter för barnen uppger många (70 procent) av föräldrarna att de kommer att resa med familjen, medan 44 procent förlitar sig på släktingar.

Ensamstående föräldrar och barnfamiljer med lägre inkomster verkar i mindre utsträckning ha möjlighet att hälsa på sina släktingar eller resa iväg. Exempelvis svarar 25 procent av de ensamstående föräldrarna att de har barnen hos släktingar medan andelen ligger på 44 procent bland de sammanboende.  

− Resultaten understryker den press många familjer står inför under sommaren. Men kom ihåg att det viktigaste är att skapa trevliga minnen tillsammans och dessa behöver inte kosta en massa pengar. Viktigt är att försöka ha en öppen dialog med barnen och inkludera dem i sommarplanerna. Det kan vara ett sätt att minska stressen, säger Stefan Westerberg. 

Vanligt med blancolån

När det kommer till hur mycket pengar hushållen planerar att spendera på sommarens resor visar undersökningen på en stor variation beroende på inkomst, familjesituation och ålder på barnen. 20 procent av hushåll med en inkomst över 84 000 kr planerar att spendera mer än 40 000 kronor på sommarresor, jämfört med endast 2 procent av hushåll med en inkomst under 35 000 kronor.

Undersökningen visar också att var femte barnfamilj (20 procent) med en inkomst under 35 000 kronor överväger att ta privatlån för att ha råd med sommarens semesterresor, som kan jämföras med 1 procent bland barnfamiljerna med en inkomst över 84 000 kronor.

− Det är viktigt att anpassa sina utgifter efter vad man faktiskt har råd med och planera sommaraktiviteterna utifrån det. Om man har små marginaler är det klokt att dra i handbromsen. Att ta ett privatlån för att finansiera en semesterresa är inte att rekommendera, då privatlån ofta kommer med höga räntor och innebär stora privatekonomiska risker på lång sikt, avslutar Stefan Westerberg.

Tips för att hantera ekonomisk stress under sommarlovet

Budgetera dina semesterplaner

Gå igenom dina planer för sommarsemestern och gör en uppskattning vad allt kommer kosta. Försök ta med så många utgiftsposter som möjligt och ta med lite marginal. Kolla gärna på förra årets semesterkostnader om du har liknande planer i år.  I den mån det blir för dyrt får du prioritera mellan de olika saker du har för avsikt att göra.

Sätt ett maxtak på utgifterna

Försök sätta ett maxtak på vad semestern får kosta. Om det är svårt att se till helheten kan det vara smart att dela upp utgifterna i olika veckor. 

Skapa ett eget sommaräventyr i närområdet

Sommaraktiviteterna behöver inte vara dyra. Ett alternativ kan vara att hänga i naturen. Packa en ryggsäck med matsäck och fika, och dra i väg till närmaste skogsdunge. För lite större barn kan ett naturreservat med äventyrsstig passa bättre, eller ett kulturellt evenemang som erbjuder roliga och lärorika upplevelser.

Utforska gratis och billiga aktiviteter

Många kommuner erbjuder gratis eller subventionerade aktiviteter för barn under sommaren. Bibliotek, parker och idrottsföreningar kan ha program och evenemang som inte belastar hushållskassan.

Planera tillsammans med andra föräldrar

Planera med andra familjer för att organisera gemensamma aktiviteter eller utflykter. Att dela på kostnaderna och ansvaret kan göra det möjligt att erbjuda barnen roliga upplevelser utan att det blir för dyrt för någon enskild familj.

Hyra ut eller byta bostad

Ett alternativ för att öka semesterkassan kan vara att hyra ut din befintliga bostad eller byta bostad. Det är ett populärt alternativ för många familjer, där man lånar varandras bostäder.

Fokusera på kvalitetstid

Kom ihåg att barn värdesätter tid och uppmärksamhet från sina föräldrar mer än dyra aktiviteter. En picknick i parken, spelkvällar hemma eller en cykeltur kan vara lika minnesvärda som dyra resor.

….

Utvalda resultat från undersökningen

Ekonomisk stress över barnens sommarlov

 • 19 procent av alla barnfamiljer upplever ekonomisk stress över att inte ha råd att få ihop till ett tillräckligt bra sommarlov till barnen.
 • Bland familjer med en hushållsinkomst under 35 000 kronor uppgår andelen ekonomiskt stressade till 47 procent.
 • Bland ensamstående föräldrar uppgår andelen ekonomiskt stressade till 32 procent.

Fysisk ohälsa kopplad till ekonomisk oro

 • 26 procent av svenska barnfamiljer uppger att deras ekonomiska oro har påverkat deras fysiska hälsa eller bidragit till stress.
 • Bland hushåll med en inkomst under 35 000 kronor uppgår andelen till 58 procent.
 • Bland ensamstående föräldrar uppgår andelen till 42 procent.
 • Bland de 19 procent som uppger att de är ekonomiskt stressade över barnens sommarlov är det 60 procent som säger att det påverkat deras fysiska hälsa.

Barnens aktiviteter under sommarlovet

 • De mest populära aktiviteterna för barn under sommaren är resor med familjen (70 procent), tid med släktingar (44 procent), att barnen får klara sig själva (35 procent) och i sommarstugan (25 procent).
 • Familjer med lägre inkomster är mer benägna att inte göra något särskilt med barnen.

Sommarlovets reskassa

 • 2 procent av hushållen med inkomst under 35 000 kr planerar att spendera mer än 40 000 kr på sommarresor.
 • 20 procent av hushållen med inkomst över 84 000 kr planerar att spendera mer än 40 000 kr på sommarresor.

Privatlån

 • 20 procent av alla barnfamiljer med en inkomst under 35 000 kronor överväger att ta privatlån för att ha råd med sommarens semesterresor, som kan jämföras med 1 procent bland barnfamiljerna med en inkomst över 84 000 kronor. 

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Verian (f.d. Kantar Public) på uppdrag av Länsförsäkringar den 15–19 maj 2024.
1000 individer från 18 – 79 år, med ett eller flera hemmaboende barn under 18 år, har svarat på frågorna. Undersökningen genomfördes online via Sifopanel.
Sifopanelen består av slumpmässigt rekryterade individer från ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region. Det finns ingen möjlighet att själv gå med i Sifopanelen. De som deltagit i undersökningen har blivit slumpmässigt utvalda.

You must be logged in to post a comment Login