Sömnapné under REM-sömnen kopplat till risk för hjärt-kärlsjukdom

By on 17 augusti, 2022
Foto: Hjärt-Lungfonden

Sömnapné är en folksjukdom som kännetecknas av korta andningsuppehåll under sömnen. En nyligen publicerad studie vid Uppsala universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att andningsuppehåll under den så kallade REM-sömnen är förknippade med tecken på åderförfettning med risk för hjärt-kärlsjukdom.

– Tack vare forskning vet vi att många människor i Sverige lever med sömnapné. Men sambandet mellan sömnapné, symtom och risk för hjärt-kärlsjukdom är komplicerat och kräver mer forskning för att rädda liv och minska lidande, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Uppsalaforskarna har i tidigare studier kunnat slå fast att sömnapné under den så kallade REM-sömnen, är extra skadlig. Under REM-sömnen är andningsuppehållen längre och blodtrycket stiger.

Nu visar nya forskningsresultat på ett samband mellan allvarlig sömnapné under REM-sömnen och en förtjockad kärlvägg i halskärlen. När forskarna tittade på könsskillnader fann man dock att sambandet var signifikant endast för kvinnor.

En förklaring kan vara att sömnapné under REM-sömn helt enkelt är en viktigare markör för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor än hos män. Trots att kvinnor med sömnapné generellt sett har färre andningsuppehåll sett till hela nattsömnen, har de en större andel uppehåll under just REM-sömnen.

– Resultaten från den här studien talar för att vi inte bara kan titta på antalet andningsuppehåll under sömnen, utan också måste ta hänsyn till när under sömnen de inträffar. Därutöver visar studien på möjliga könsskillnader i sambandet mellan sömnapné och hjärtkärlsjukdom, säger Mirjam Ljunggren, forskare och lungläkare vid Uppsala universitet.

Sömnapné innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Vid varje andningsuppehåll reagerar kroppen med stress som aktiverar det autonoma nervsystemet och frisätter stresshormon. Puls och blodtryck ökar och undertrycket som skapas i bröstkorgen gör att hjärtat får tyngre att arbeta.

Symtom på sömnapné

Den som remitteras till en sömnapnéutredning har vanligen sökt sig till vården för problem med snarkning i kombination med trötthet på dagen. Andra vanliga symtom är muntorrhet och ont i svalget på morgonen, orolig sömn, att man behöver gå upp och kissa flera gånger på natten, humörsvängningar och nedsatt sexualdrift. Ibland förekommer också besvär med morgonhuvudvärk, sura uppstötningar och nattlig hosta.

Fakta om REM-sömnen

Ungefär 20 procent av sömnen utgörs av REM-sömn, ”rapid eye movement”, som översatt till svenska betyder snabba ögonrörelser. REM-sömnen återkommer cykliskt under natten, med högre koncentration timmarna före uppvaknande. Man tror att REM-sömnen är viktig för inlärning och minneskonsolidering. Under REM-sömn är våra muskler avslappnade och så också i svalget, vilket bidrar till en ökad benägenhet för svalget att falla samman och ge upphov till andningsuppehåll. Andningsuppehållen under REM-sömn är också längre och förenade med djupare dippar i syresättning.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login