Sopberg hotar Zakynthos havssköldpaddor

By on 7 maj, 2017

WWF och flera grekiska miljöorganisationer kräver nu att myndigheterna tar tag i den växande sopskandalen på ön Zakynthos. Ön är en viktig äggläggningsplats för en stor del av Medelhavets havsköldpaddor som nu riskerar att inte kunna lägga sina ägg på stränderna.

–Det är en skandal och djupt tragiskt att myndigheterna inte agerar, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF.

För två år sedan stängdes en illegal avfallsdeponi i Zakynthos marina nationalpark, där bland annat havssköldpaddorna lägger ägg. Stängningen kom efter ett beslut i Europadomstolen som hävdade att Grekland bröt mot miljölagarna i skyddade Natura 2000-områden.

Sedan dess har gatorna i Zakynthos stad varit fyllda med sopor. Nu försöker de lokala myndigheterna begrava det kommunala avfallet i deponier som drivs utan tillstånd.

Snart väntas nya maskiner tas i bruk för att packa avfall i den olagliga deponin i nationalparken. Men inga giltiga tillstånd finns.

– Den illegala sophanteringen hotar äggläggningsplatserna för havsköldpaddorna. Varje år kommer de könsmogna honorna tillbaka till den strand där de föddes för att lägga sina ägg. Äggen riskerar att gå förlorade med allt skräp och plast som förstör stränderna. Av 1000 lagda ägg är det bara en enda liten sköldpadda som överlever till vuxen ålder, säger Inger Näslund.

Svenska WWF har under många samlat in pengar till skydd för de oäkta karettsköldpaddornas boplatser i nationalparken. Den bristande avfallshanteringen är hot mot öns naturvärden och de stränder som lockar turister och havssköldpaddor varje år.

I ett gemensamt upprop kräver WWF och organisationer som jobbar för sköldpaddorna (Sea Turtle Protection Society of Greece, ARCHELON, MEDASSET och Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk seal) att myndigheterna hittar lagliga lösningar på sopkrisen som inte förstör skyddade områden.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login