SOS Alarm byter system för bedömning av vårdsamtal

By on 26 februari, 2022
Arkivbild

Ett nytt medicinskt beslutsstöd har implementerats hos SOS Alarm över hela Sverige. När en person med vårdbehov ringer 112 får SOS-operatören stöd i att bedöma symptom och att ställa rätt frågor för att ringa in sjukdomsbilden så snabbt som möjligt. Med det nya medicinska beslutsstödet, STEP, är målet att förbättra patientsäkerheten, precisionen och effektiviteten i vårdärenden.

– Varje person som drabbas av akut sjukdom ska känna sig trygg med att få rätt hjälp i rätt tid. Med en ny och mer modern teknik kan vi kontinuerligt utveckla och förbättra bedömningen av behovet av ambulansvård. Med en förbättrad och mer korrekt bedömning kan samhällets gemensamma ambulansresurser användas mer effektivt och de onödiga ambulansutryckningarna kan minska på sikt, säger Camilla Nylén, Verksamhetschef Vård hos SOS Alarm.

STEP ska används i vårdintervjun som ett stöd för bedömningarna genom att föreslå för operativ personal vilka symptom och tillstånd som är viktiga att ringa in i varje del av samtalet. Systemet stödjer personalen att ställa rätt frågor i förhållande till olika symptom för att få en bättre bild av patientens status och minska risken att missa viktig information. Genom detta blir det enklare att objektivt sammanfatta patientens symptombild och ge ett bättre omhändertagande på rätt vårdnivå.

De medicinska delarna utvecklas internt inom SOS Alarm. Genom samarbete med Karolinska Institutet och Södersjukhuset har lärdomar från den senaste forskningen om akuta tillstånd implementerats.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: SOS Alarm

You must be logged in to post a comment Login