Spektakelteatern i Lindesberg – ett av de goda exemplen på webbinarium om samarbeten

By on 9 november, 2021
I väntan på Korpspelen (som skulle ha haft premiär 2020) har Bergslagens Spektakelteater fått stöd för andra "pandemi-anpassade" projek

Tisdag 16 november kl 16:00-18:00 bjuder Ideell Kulturallians in till ”Att göra saker tillsammans” – ett webbinarium om samarbeten och samverkan. Som inspiration för diskussionerna presenteras spännande exempel på projekt i ”Kulturens kapillärer” – bland annat amatörteaterföreningen Bergslagens Spektakelteater i Lindesberg.

Spektakelteatern driver sin verksamhet i samarbete med en lång rad lokala aktörer kommunen, andra föreningar, företag och privatpersoner. Stig Johansson berättar på webbinariet om hur de jobbar och vad de brottas med.

”Kulturens kapillärer” är ett projekt för stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas som har möjliggjorts av Ideell Kulturallians genom bidrag från Postkodsstiftelsen.

Bergslagens Spektakelteater har fått 70.000 kr i bidrag för ”I väntan på -22 – ett projekt i fem akter” – bland annat ”Riddare-Kandidaten” (en komedi av Fredrik Cederborgh), promenadteatern ”Flydda tider”, kortfilmen ”Hoffmanns droppar” och kommande ”Luckans land” i december.

Webbinarium: Att göra saker tillsammans

Ideell kulturallians bjuder in till ett webbinarium 16 november kl 16:00-18:00 om samarbeten och samverkan: ”Under mötet får du diskutera med utgångspunkt i egna och andras erfarenheter, och passa på att knyta nya kontakter. Som inspiration för diskussionerna presenteras spännande exempel på projekt i ”Kulturens kapillärer” som handlar om, och som genomförs, i samverkan med andra.”

Webbinariet leds av Anna Livion Ingvarsson (projektkoordinator) och Terese Lilliehorn (kommunikatör) som båda arbetar på Ideell kulturallians kansli – och deltagandet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade.

”Gemenskap och lusten att göra saker tillsammans är en central drivkraft i det ideella kulturlivet. Samarbete med andra kan vara roligt och utvecklande och ge verksamheten nya perspektiv. Det kan också vara tidskrävande, komplicerat och kantas av konflikter. I en tid av ökad polarisering och hårt debattklimat kan samarbeten och nätverksbyggande spela en viktig roll som motkraft mot splittring och isolering”, skriver Ideell kulturallians i inbjudan och fortsätter:

”Kulturföreningarna samlar människor kring ett intresse eller kring gemensamma idéer. Ofta upprätthåller man en mycket konkret verksamhet tillsammans. Det kan vara till exempel inom bild, teater, musik, hantverk, spelkultur eller kulturmiljö. Det handlar också om gemensamt engagemang kring något som kan vara utvecklande och bildande. Det kan ge förståelse, kunskap och upplevelser. Medlemmarna samarbetar kring sitt intresse inom föreningen – och många gånger också externt med andra föreningar och organisationer inom både det privata och offentliga.”

Medverkande inspirationsprojekt på webbinariet:

Marita Rhedin (forskare vid Göteborgs universitet) och Johanna Reimers(ordförande i Estradkören) om projektet Rösträttssånger som uppmärksammar bland annat hur rösträttsrörelsen använde sång och musik som en sammanhållande kraft.

Olga Granlöf och Irina Persson (Föreningen 8-MARTA) om projektet We are all sisters eller ”Den andra kvinnan” som vill fördjupa systerskapet mellan kvinnor med olika bakgrund och ändra attityder och minska fördomar.

Märta Nylund och Linnea Nylund (Korpilombolo kulturförenings konstsektion) om sina erfarenheter av projektet Väva band och odla vänskap. Kulturföreningen spelar en viktig roll i sitt lokalsamhälle som samlingspunkt för många olika aktiviteter.

Stig Johansson (Spektakelteatern i Lindesberg) om att driva en verksamhet i samarbete med en lång rad lokala aktörer – kommunen, andra föreningar, företag och privatpersoner. Stig Johansson berättar om hur föreningen jobbar och vad de brottas med.

Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

 

You must be logged in to post a comment Login