Sveriges kommuner saknar plan för idrottsanläggningar

Av på 17 december, 2016
Arkivbild

Endast en av fyra kommuner uppger att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället.

Bristen på idrottsanläggningar och närhet till dessa har flera negativa effekter. Sjukvårdskostnader ökar när möjligheterna till fysisk aktivitet minskar, känslan av delaktighet i lokalsamhället försvinner och allt detta får stora konsekvenser på längre sikt. Närheten till anläggningar och idrottsmiljöer får fler att idrotta och ett rikt utbud i varje kommun skapar valmöjligheter. Anläggningar och idrottsmiljöer måste därför vara ett naturligt inslag i samhällsplaneringen.

– Att så många som 75 procent av landets kommuner inte tar ansvar för planeringen av idrottsanläggningar är skrämmande. Det bekräftar och förstärker den bild som vi lyft och diskuterat med bostadsministern Peter Eriksson vid flera tillfällen men utan att vi hittills har fått gehör, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet genomför årligen sedan 2004 tillsammans med CMA en undersökning riktad mot Sveriges kommuner. Huvudsyftet med undersökningen är att se huruvida kommunerna minskat eller ökat sina bidrag till föreningar under det senaste året samt om de har någon planering för anläggningar. Just nu byggs det som aldrig förr, men bara bostäder gör inte ett hållbart samhälle. Svensk idrott, med fler än tre miljoner medlemmar, är en viktig del för hälsa och välmående. Ändå missas den aspekten i planeringen.

– För att vi ska kunna bedriva verksamhet behöver vi någonstans att vara. Vi behöver planer, hallar och skogar. Dessvärre ser vi redan i dag att idrott nedprioriteras eller glöms bort i den fysiska planeringen. Kommunerna måste planera in idrotten, säger Björn Eriksson.

Boverket menar att det behöver byggas 700 000 bostäder fram till 2025. Men ett fungerande samhälle behöver mer än bostäder. Självklart måste skolor, sjukhus, arbetsplatser och infrastruktur byggas. Men för ett starkt och hållbart samhälle behövs också platser där vi kan idrotta, mötas för att skapa tillit och förståelse för varandra. Vi behöver platser där vi kan utveckla våra intressen och växa som människor. Studier visar att barn och ungdomar som idrottar i föreningar har fler kompisar, bättre självkänsla och självförtroende, skolkar mindre och begår färre brott än de som inte idrottar i förening. Att planera för tillgång till idrottsanläggningar och möjliggöra för invånare i alla åldrar att vara fysiskt aktiva är en investering i ett starkare Sverige.

Sport
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in