Sporthandeln minskade med 1,5 procent

By on 26 juli, 2022
Foto: Svenskt Sportforum

Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum visar att den totala försäljningen i sporthandeln minskade med 1,5 procent under andra kvartalet 2022, jämfört med samma period föregående år. Den jämförbara butiksförsäljningen ökade med 2,2 procent, vilket indikerar en viss återhämtning efter att coronapandemin släppt sitt grepp om den fysiska handeln. 

E-handeln har sedan årsskiftet haft en vikande trend med negativa utvecklingstal månad för månad. Utvecklingen om -16,5 procent under årets första tre månader följs upp av ett ännu kraftigare tapp på 17,4 procent under andra kvartalet. E-handelsandelen landade på 15 procent, vilket är en tydlig nedgång jämfört med toppen på 20 procent under ett av coronapandemins värst drabbade kvartal. Det är samtidigt ett betydande hopp från 10 procent, vilket var e-handelsandelen år 2019 innan pandemins start. 

Här är ett smakprov på några av de nyckeltal som presenteras i Sportindex. Se rapporten Sportindex Q2 2022 för mer statistik och kommentarer av utvecklingen från branschaktörerna Stadium och SGN Sport Sverige (Team Sportia, Sportringen och Bike Nation).

  • Försäljningen av skor ökade med 2,1 procent under andra kvartalet. Den kategori som bidrog mest till den positiva försäljningsutvecklingen är löpning som växte med 5,0 procent. Kategorin fotboll stod för en relativt liten andel av försäljningen men uppvisade höga tillväxttal om 27,8 procent i april och 24,9 procent i maj. 
  • Klädförsäljningen ökade med 2,8 procent under andra kvartalet. Störst bidrag till den positiva försäljningsutvecklingen gav kategorierna löpning/träning, accessoarer och lagkläder medan den största kategorin, sportswear/mode, ökade med blygsamma 0,9 procent. Liksom den starka försäljningsökningen i fotbollsskor under kvartalet visar kategorin lagkläders försäljningsökning med 7,7 procent att lagsport får ett uppsving efter pandemin. Sammantaget går det att konstatera att löpning gått bra under kvartalet, med goda tillväxttal gällande både skor och kläder. 
  • Försäljningen av utrustning minskade med 11,7 procent under andra kvartalet. Den viktiga vår- och sommarkategorin cykel stod för hela 39,4 procent av försäljningen och bidrar till att dra ned tillväxten med sitt tapp om 5,3 procent.                  

Under våren och början av sommaren har konjunkturläget i Sverige liksom omvärlden försämrats betydligt. I takt med att inflationen skenar försämras hushållens syn på den egna ekonomin och konsumenternas köpkraft urholkas vilket drabbar sällanköpsvaruhandelns branscher särskilt hårt. I Sportindex ses relativt låga tillväxttal trots släppta pandemirestriktioner, vilket i normalfall skulle förväntas ge högre utveckling för den fysiska handeln än tillväxtsiffrorna på 3,5 procent i maj och tappet på 5,2 procent i juni som vi nu ser. Det blir därför intressant att följa utvecklingen under kommande månader för att se vilken effekt det förändrade ekonomiska läget får på sporthandeln.

Om Sportindex

Sportindex är ett benchmarkingindex som baseras på inrapporterad försäljningsstatik från ett antal branschledande aktörer. Indexet följer utveckling och trender för sporthandelns tillväxt i både fysisk butik och på nätet, uppdelat på relevanta produktkategorier. Aktörernas försäljning aggregeras och utvecklingstal skapas som redovisas i Sportindex. Sportindex tas fram av Svenskt Sportforum i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling, databearbetning och kvalitetssäkring. Dessa aktörer ingår i Sportindex: Stadium, Stadium Outlet, Intersport, XXL, Team Sportia, Sportshopen, Sportshopen Outlet, Decathlon, Löplabbet och Swedemount.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: HUI Research

You must be logged in to post a comment Login