Sprid ut skolstarterna för att minska smittspridningen

By on 30 maj, 2020
Arkivbild

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att rekommendationen om distansundervisning tas bort och elever i gymnasieskolan kan få återvända till skolans lokaler, risken finns att beslutet leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i höst åter ska resa med bussar och tåg till skolan i rusningstrafik.

För att hantera utmaningen tillskriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik nu alla Sveriges kommuner, regionala smittskyddsmyndigheter och Skolverket samt Folkhälsomyndigheten.

Detta med uppmaningen att snarast inleda dialoger om utspridda skolstarter för att hantera situationen.

– Nu uppmanar vi huvudmännen för både de kommunala skolorna och de fristående skolornas styrelser att omgående inleda en dialog med våra medlemmar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och med den regionala smittskyddsläkaren kring möjligheterna att gemensamt besluta om att sprida ut skolstarterna på morgonen. Vi på Svensk Kollektivtrafik kan vara behjälpliga i den fortsatta dialogen för att gemensamt vidta de åtgärder som krävs för att hindra spridningen av Covid-19, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

– Dagens besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten är säkert välkommet för såväl elever som lärare. Risken är samtidigt att staten själv nu agerar mot sina egna riktlinjer och aktivt bidrar till ökad trängsel i kollektivtrafiken när hundratusentals elever i höst åter ska börja i rusningstrafik. Det vill vi undvika. Därför uppmanar vi nu till en snar dialog om spridda skolstartstider för att dagens beslut inte ska bli morgondagens trängsel, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

I Sverige finns hundratusentals elever som läser vid gymnasieskolan. Flertalet av dessa reser till sin skola med kollektivtrafiken. Svensk Kollektivtrafik pekar i skrivelsen på risken att spridningen av Covid-19 ökar på nytt när gymnasieskolor och universitet/högskolor startar efter sommaren. En stor del av Sveriges gymnasieelever börjar skoldagen vid samma tid på morgonen, vilket skapar trängsel i bussar och tåg, liksom i skolornas allmänna utrymmen. För att minska trängseln och risken för smittspridning av Covid-19 bör skoldagens början spridas ut.

Enligt rapporten Mer kollektivtrafik och samhällsnytta for pengarna som Svensk Kollektivtrafik tog fram 2017 kan det räcka med att sprida ut starttiden med en halv till en hel timme för att jämna ut efterfrågan på kollektivtrafiken på morgonen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Svensk Kollektivtrafik

You must be logged in to post a comment Login