Sri Lanka -staffrihet och tystade motståndare

By on 18 februari, 2021
Arkivbild

Regeringen i Sri Lanka har på nytt börjat gå till attack mot personer med avvikande åsikter. Det innebär att friheten för civilsamhället allvarligt begränsas, och försvårar försöken att nå rättvisa för brott som begåtts mot internationell rätt under den tidigare konflikten i landet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som släpps i dag.

Rapporten Old ghosts in new garb: Sri Lanka’s return to fear visar hur regeringen i Sri Lanka har riktat in sig mot bland andra människorättsorganisationer, media, advokater och den politiska oppositionen. Det görs för att tysta oppositionella röster och hindra att arbetet via den FN-stödda övergångsstrukturen för rättsskipning för brott som begicks under landets 30-åriga väpnade konflikt kan fortgå.

— Det senaste året har regeringen i Sri Lanka radikalt förändrat det offentliga rummet. Numera kännetecknas det av en ökad fientlighet och intolerans mot kritiska röster. Alla möjliga människor fängslas. De utsätts för hot, skrämseltaktiker och trakasserier, och detta enbart för att de använt sig av sin yttrandefrihet eller utfört sitt arbete på sätt som inte myndigheterna tycker om. Regeringen i Sri Lanka måste upphöra med den här jakten på regeringskritiska röster och respektera sina skyldigheter enligt internationell rätt att skydda yttrande-, mötes- och föreningsfrihet, rätten till personlig säkerhet samt rätten att inte gripas godtyckligt, säger David Griffiths, chef vid generalsekreterarens stab vid Amnesty International.

Amnesty uppmanar nu FN:s råd för mänskliga rättigheter att implementera rekommendationerna från en starkt kritisk rapport som publicerades av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter förra månaden. Rådet möts mellan den 22 februari och 23 mars. Bland rekommendationerna finns bland annat en stabil bevakning av, och rapportering om, situationen gällande mänskliga rättigheter i landet, samt att bevis inför framtida åtal ska samlas in och bevaras. Även Amnesty har publicerat en genomgång av människorättssituationen i Sri Lanka med tydliga rekommendationer till rådet.

— Det internationella samfundet får inte blunda för den allt sämre situationen för mänskliga rättigheter i Sri Lanka, något som också påverkas av regeringens repressiva åtgärder när det gäller rättvisa och ansvarsutkrävande. Människorättsrådet måste vidta åtgärder för att få ett slut på straffriheten genom att ställa regeringen i Sri Lanka till svars och genom att sjösätta en ny internationellt överenskommen rättviseprocess, säger David Griffiths.

Världen | Sri Lanka
Örebronyheter

Källa Amnesty International
Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här: https://www.amnesty.org/en/latest/news/

You must be logged in to post a comment Login