Stabil optimism i små och medelstora företag

Av på 16 oktober, 2013

Nästan hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. Framtidstron ligger därmed kvar på samma nivå som i våras, men ökar jämfört med förra hösten. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät som nästan 1 300 små och medelstora företag har svarat på.

– Eftersom de mindre företagen svarar för omkring hälften av näringslivets omsättning är resultatet av undersökningen ett viktigt kvitto på att det finns en stabil optimism bland företagarna. Framtidstron är överlag stark, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Varannan tror på ökad försäljning
Andelen optimistiska företagare har ökat kraftigt jämfört med motsvarande mätning i oktober förra året. Genomslaget märktes redan i vårens avstämning. Då liksom nu tror drygt 45 procent på ökad försäljning det kommande halvåret. Förra hösten var den andelen bara 33 procent.

Undersökningen visar också att sju av tio företagare haft bättre eller lika bra försäljning de senaste sex månaderna som de hade förväntat sig.

– Fler försäljningskanaler, ett förbättrat produktutbud samt ökad köpkraft bland kunderna kommer fram som de viktigaste orsakerna till att företagen tror på bättre försäljning det närmaste halvåret, säger Henrik Salwén.

Klokare inköp
När det gäller företagens inköp visar undersökningen att viss försiktighet ännu råder. Precis som i våras uppger var tredje företagare, 33 procent, att de räknar med ökade inköp de närmaste sex månaderna. Förra hösten var det bara en av fyra, 25 procent, som hade den prognosen.

– Man vill helt enkelt öka sina intäkter innan man ökar sina inköp. Även om det börjar bli bättre tider så råder en viss försiktighet. Samtidigt vet vi att många har sett över sina inköpsrutiner och har vässat sin kompetens ytterligare på inköpsområdet, säger Henrik Salwén.

Västerbottningar mest optimistiska
Företagarna i Västerbotten är mest optimistiska i landet när det gäller förväntningarna både på ökad försäljning och fler inköp. Länet har gått från nittonde plats i våras till första nu i höst. Optimismen är även stor i Västernorrlands, Kronobergs och Stockholms län, medan företagarna i Blekinges, Hallands och Kalmar län är mer avvaktande. Vårens listetta, Sörmland, har halkat ner till åttonde plats.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som skickades ut till drygt 10 000 små och medelstora företag i Sverige under perioden 1-7 oktober 2013. Nästan 1 300 företag svarade på enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är sjätte gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Örebronyheter

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in