Stabil tillväxt på den offentliga marknaden

By on 30 april, 2018
Arkivbild

Stabil tillväxt på den offentliga marknaden – byggbolagens räddning.

Dagens Samhälle Insikt AB presenterar den offentliga marknadens affärsvärden efter den årliga nationella insamlingen av offentlig sektors samtliga inköp. Den offentliga marknadens tillväxt är stabil och det totala affärsvärdet ökade med 6,1 procent mot föregående år.

Dagens Samhälle Insikts insamling av offentlig affärsinformation är sannolikt Sveriges största spendanalys över den offentliga marknadens totala inköp baserat på faktiska utbetalningar.

Förutom att beskriva det totala värdet av den offentliga marknaden ger den en tydlig inblick i hur de offentliga inköpen fördelas. Informationen kan även brytas ned och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt område. Dessutom är det möjligt att se exakt vad varje offentlig organisation köper från vilket företag och hur fördelningen ser ut mellan exempelvis lokala/regionala inköp eller affärer som görs med bolag utifrån dess storlek. (SME-företag). DS Insikt förvärvade databasen över de tidigare fem årens insamlingar och berörd personal i december 2017 från bolaget DoubleCheck.

”Marknaden för de offentliga affärerna har aldrig varit så aktuell som nu, oavsett partifärg är alla idag måna om att vi inte skall slösa bort våra skattemedel”, säger Olov Carlsson, VD för Dagens Samhälle Insikt.

”Flera frågor i den pågående uppmarschen inför valet handlar direkt eller indirekt om de offentliga affärerna och upphandlingarna. Det börjar bli allt viktigare att följa upp sina affärer och verkligen säkerställa att man som offentlig köpare får maximal effekt av varje skattekrona. För att kunna mäta detta behövs denna typ av sammanställning som vi gör på Dagens Samhälle Insikt. Ett led i att göra hela den offentliga marknadens affärsvärden både transparenta och tillgängliga för alla. Det är först med fakta och korrekt data som viktiga beslut kan tas på rätt grund”, säger Olov Carlsson.

Den avstannande byggboomen på den privata marknaden kompenseras av en enorm tillväxt för byggbolagen på den offentliga.
Bland årets vinnare ser vi flera av de största svenska byggbolagen. NCC och Skanska tillsammans med PEAB har gjort affärer för mer än 30 mdr kr tillsammans och deras bransch ”Byggande av bostadshus och andra liknande byggnader” (SNI-kod 412) har ökat med 51,7 procent sedan 2016. Samhällsfastigheter är ett allt mer vedertaget begrepp och här kan vi även se en tillväxt inom förvaltning och förhyrning av dessa för olika välfärdstjänsters ändamål. ”Uthyrning och förvaltning av egna eller andras fastigheter” (SNI-kod 682) ökade med 13,7 procent och uppgick 2017 till 19,8 mdr kr.

Vinnarna på den offentliga marknaden
På tio-topp-listan, förutom byggbolagen, ser vi samma bolag som förra året. Ny för i år på listan är Martin & Servera på 9:e plats med ett totalt affärsvärde om 3,4 mdr. De ökade sin offentliga affär med 5,9 procent eller 190 mkr.

Att notera är att IT-bolaget Atea fortfarande ligger topp-3 med en stabil tillväxt om 647 mkr eller 8,3 procent med ett totalt affärsvärde om 8,4 mdr.

Vi kan också konstatera att konsultmäklarnas marknad fortsätter att växa. Förra årets vinnare ZeroChaos får stå tillbaka för eWork Group AB som ökat sin offentliga affär med 696 mkr till en rekordnivå på 1,7 mdr och därmed är ledande konsultmäklare. Offentlig marknad utgör idag ca 25 procent av eWork Group AB totala omsättning.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login